Szimatolás az irodalom világában

Könyvtacskó

„Bűnöző óriás törpe szellemiséggel és semmi moralitással.”

Ormos Mária Hitler-biográfiája

2018. június 19. - Szabolcs282

10_37.jpg

Ormos Mária az 1914 és 1945 közötti történelem egyik legjelentősebb tudósa. Szakmaiságát bizonyítja, hogy ma is megállja a helyét, amit a politikailag kényes időszakról a szocializmus éveiben írt. A hetekben látott napvilágot ’97-es Hitler-biográfiájának átdolgozott kiadása. Lerágott csont? – a szerző maga is elismeri, újdonság aligha kerülhet napvilágra. A kötet mégis érdekes. Ormosnak ugyanis sikerül ismert tényeket más megvilágításba helyeznie, új összefüggésekre rámutatnia, az eltérő álláspontok mellett és ellen érveket felhoznia, és a vitákban állást foglalnia.

Lássuk, mi az, ami számunkra új, érdekes volt!

Családi háttér és gyerekkor

Az apa – a Monarchia vámtisztviselőjeként – anyagilag, érzelmileg és ideológiailag is kiegyensúlyozott viszonyokat biztosított. Ezért Ormos szerint itt hiába keressük Hitler szörnnyé válásának okait. Az egyetlen meghatározó az időszakból a nyelv volt. A kis Adolf Passauban kezdett beszélni. Az bajor-osztrák határvárosban szedte fel a németek számára kellemesen egzotikus dialektust, ami később hozzájárult szónoki sikereihez.

Sikertelenség Bécsben

1_169.jpg

Hitler, a festő.

Miután – lustaságból – kibukott a szeretett Linz iskoláiból, Bécsben eltemethette a még meg sem kezdődő művészi karrierjét is. Igazi naiv festő volt: ügyes kezű, de fantáziátlan. Ez nem termett sok babért az avantgárd idején. Tehetségtelensége irigységgel párosul. Ezért fogalmazódhatott meg benne később a zavaros gondolat, miszerint

„a művészi zagyvaság csupán egy nemzet bukása nagyságának bizonyítéka.”

A szellemről általában nem volt nagy véleménnyel:

„a szellemileg gazdag népek érő és bátorság híján minduntalan arra alacsonyodnak, hogy egészségesebb fajok házitanító legyenek.”

Hogy ész és erő miért ne járhatna párban, arra nem vesztegetett szót ez a „nagy gondolkodó”.

Pedig egy másik művészeti ághoz, az építészethez volt némi affinitása. Ezt maga is megérezhette. A festészetet teljesen feladta, hatalomra kerülve mindenkit elhajtott, aki korábbi képeit próbálta eladni neki. Viszont – Berlinre és Linzre koncentrálva - élete utolsó percéig álmodott és tervezett.

„[Linzet] szebb Duna-parti várossá akarom tenni, mint Budapestet. Ezzel is bizonyítva, hogy a német szellem és művészeti alkotás messze felülmúlja a magyart.”

7_43.jpg

Hitler, a tervező.

Tíz év után sértetten, haraggal és gyűlölettel telve távozott Bécsből. Legkésőbb ekkortól kezdte a felelősséget másokra hárítani: a „dekandens, multikulti” Monarchiára és persze a zsidókra. Nem akarta, hogy besorozzák a megvetett Monarchia seregébe - indokolta később távozását. Ormos szerint ez a veszély nem fenyegetett. A gyenge fizikumú Hitlert korábban már alkalmatlannak nyilvánították.

Mein Kampf

Ormos általánosságban lesújtó véleménnyel van a szerző által gránit szilárdságúnak nevezett „ars poeticának” stilisztikai színvonaláról és tartalmáról is. Csak annyiban tartalmaz újat, hogy az ismert szélsőjobboldali ideákat eggyé gyúrva és zanzásítva tette a magáévá – írja a történész. Azonban figyelemre méltónak találja, amit Hitler a tömegek és a propaganda szerepéről papírra vetett. A Német Császárság bukását és a jobboldali, illetve (szélső)jobboldali pártok sikertelenségét arra vezette vissza, hogy csak a baloldal tudta megszólítani és megmozgatni a tömegeket. A megoldása: a (szélső)jobboldali programot a baloldali tömegek vágyaihoz igazítani, majd a támogatókat munkásmozgalomba szervezni. Ebben kulcsfontosságú a propaganda:

„A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, érteleme kicsi, de feledékenysége nagy. Ezért a hatékony propagandának nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelszószerűen olyan sokáig használnia, míg ezeket hallva a legutolsó is képes felidézni, mit akarunk. Ennek során meg kell mutatni a tömegnek az egyetlen ellenséget.”

A Mein Kampfból sokat meg lehetett tudni a hitleri jövőről: diktatúra, háború, népirtás. Miért nem vették komolyan? Számtalan hasonló pamfletet írtak már a történelemben, és nagy részük következmények nélkül maradt. Miért – a ’20-as években Münchenen kívül még alig ismert – Hitleré lett volna a kivétel? – hangzik Ormos válasza.

Holokauszt

A hitleri ideológia kapcsán külön kell szólni a zsidók ellen elkövetett népirtásról. A nem otthonról hozott, hanem Bécsben felszedett szélsőséges antiszemitizmust jól kiegészítette, hogy „a zsidó” praktikus ellenség volt: (1) habár kevesen voltak, de mint mindenhol, Németországban is volt igény az antiszemitizmusra; (2) ha a gazdaságban, kultúrában, értelmiségben felül is voltak reprezentálva, nem játszottak meghatározó szerepet, eltávolításuk egyszerű volt, és nem hatott ki érdemben az ország gazdasági és szellemi életére.

Ormos Horthy-t idézi, aki a „végső megoldás” nehézkes magyarországi végrehajtása miatt elégedetlen Hitler előtt rávilágított, hogy (Közép-) Kelet-Európában más a helyzet:

„A zsidóság szerves része a társadalomnak, a gazdaságnak, a kultúrának. Nem egyszerű és mindenre kihat az eltávolításuk.”

Hitler hivatalosan még elvi szintű döntést sem hozott a zsidók kiirtásáról. Erre nem is volt szükség, hisz már a Mein Kampfban világossá tette, hogy belátható időn belül zsidómentes birodalmat akar. A gyakorlati megvalósítás az aktuális viszonyokhoz igazodott. A ’30-as évek elején az angolszászok zsarolására próbálta őket használni. Nem sok sikerrel. Később nemzetközi keretek között ki akarta őket telepíteni (Madagaszkár-terv). A háború alatt dolgoztatta, majd legyilkoltatta őket.  

Ormos szerint Hitler mindekor értelmi szerző volt, akit nem érdekeltek a megvalósítás részletei. Ezt egyébként a közvélemény előtt sem verték nagy dobra, tanulva az eutanázia program által kiváltott egyházi tiltakozásból és lakossági együttérzésből.

Szexualitás, homoszexualitás, aszexualitás és más emberi kapcsolatok

6_44.jpg

Hitler egomán volt, akinek – anyján és kutyáin kívül – senkihez, politikai harcostársaihoz sem volt érzelmi kötődése. „Lelki sivatagban élt” – fogalmaz Ormos. De a politikai kapcsolatépítés, a jobb körök támogatásának megszerzése érdekében eleinte a társaság kellemes, érdekes tagja is tudott lenni. Férfiakkal jobban érezte magát, ezért vonzotta a gyenge fizikuma ellenére a hadsereg. Homoszexuális kapcsolatra viszont nincs bizonyíték, mint ahogy heteroszexuálisra sem. Aszexuális lehetett – hangzik Ormos konklúziója.

Hitlert hatalmi klikkjének összetétele változott, állandó volt viszont, hogy – talán Speer kivételével - egyikükhöz sem fűzte szorosabb kapcsolat. A jogi terminus technicussá tett „Führerprinzip”, azaz Hitler egyeduralma megkérdőjelezhetetlen volt. Ormos felhívja a figyelmet, hogy – még Sztálin rendszerén is túllépve - a náci államban nem volt vezetői fórum, maximum vacsorák Berchtesgadenben Hitler monológjaival.

Ormos - Mussolini első számú magyar szakértője - szerint  Hitler csak olasz kollégája iránt érzett valami barátságfélét. Ennek ellenére terveiről nem tájékoztatta, javaslatait komolytalannak tartotta, sok lépését helytelenítette, de megbocsátotta, ha rosszul előkészített hadjárataival kellemetlenségeket okozott neki.

5_55.jpg

Hogy viszonyult az ellenségeihez? Churchillt és Rooseveltet, „a dekadens demokráciák zsidóbérenc képviselőit” megvetette. Egész másképp nyilatkozott Sztálinról:

„Tiszteletet kell előtte tanúsítani. A maga módján zseniális fickó.”

Nagyra tartotta, amit az iparosításban elért; a kolhozrendszert és a sztahanovizmust maga is át akarta venni.  

Alkotmányos forradalom

A balul sikerült, ’23-as sör-, vagy, ahogy Ormos nevezi, pancserpuccs (a szervezők még a stratégiai pontok elfoglalásáról is megfeledkeztek; céltalanul masíroztak Münchenben) után Hitler arra jutott, hogy alkotmányos úton kell hatalomra jutni. De hiába az erőfeszítések, választások sokasága mutatta, hogy az NSDAP nem tud 40 % fölé emelkedni. Így Hitler végül a demokrácia bevett és korábban nyilvánosan is megvetett eszközével, politikai alkudozásokkal, színfalak mögötti tárgyalásokkal, törvényi kiskapuk kihasználásával, és amikor már ez sem segített, némi erőszakkal ragadta magához a hatalmat, forradalomról beszélve...

Munkások és tőkések

Ormos szerint Hitler a tőkéseket akarta elsőként megnyerni, majd anyagi támogatásukkal a (munkás) tömegeket. Utóbbiakat hatékony propagandával gyerekjáték meggyőzni mindenről, és ha kell, mindennek az ellenkezőjéről is. Igaza volt. Úgy álltak a vagyonosak után a munkások milliói is Hitler mögé, hogy igazán nem ígért nekik semmit. A párt nevében a „munkás” (NSDAP = Német Nemzetiszocialista Munkáspárt), és a soha nem látott csinnadratta minden május 1-én csak show volt.

4_60.jpg

"Milliók állnak mögöttem"

A legjobb PR se használt volna, ha a világgazdasági válság képében nem segíti – Ormos megfogalmazásával élve - a „nyomor istene” a nácikat,hogy aztán a „minél rosszabb, annál jobb” szellemében tovább szíthassák a feszültséget. A taktikát a kommunisták is alkalmazták. Ezért szavazott és obstruált a két párt a törvényhozásban rendszeresen együtt – mutat rá Ormos.    

Hitler egyébként faji alapon megvetette a munkásokat:

„Milyen jogon követelnek ezek részesedést a tulajdonból vagy a vezetésből? Az ipari vezetők szorgalmuk alapján dolgozták fel magukat, szelekcióval jutottak a csúcsra, ami magasabb fajiságukat bizonyítja. Joguk van tehát a vezetésre.”

Ez a fajelméleti levezetés, az ismerethiány, az érdektelenség vagy a pragmatizmus volt az ok, nem tudja Ormos sem. Mindenesetre a náci ideológiában kevés szerepet kaptak a gazdasági viszonyok, és Hitler megígérte mecénásainak – párton belüli konfliktusokat is felvállalva -, hogy nem változtat a fennálló rendszeren, és ehhez is tartotta magát.

A kapcsolatot a pénzemberekhez Göring segítségégével építette ki és tartotta fennt. Ezért lehetett a hájas, morfinista, egyre megbízhatatlanabb és hasznavehetetlenebb marsall a kezdetektől az utolsó pillanatig a birodalom második embere.

40 %-os támogatottsággal, mégis ellenállás nélkül

„Az utolsó választás előtt állunk”

– tette világossá Hitler ’33-ban. Miért nem állították meg? Ormos eltérő okokat lát:

  • A kommunisták azért, mert még ekkor is a szocdemeket tartották a fő ellenségnek.
  • A tőkések azért, mert a weimari köztársaság káoszához és a kommunistákhoz képest Hitlert tartották a kisebbik rossznak.
  • A demokratikus pártok azért, mert ígéretei megszegésére, és ebből fakadó gyors bukására számítottak. 
  • A tömegek azért, mert Weimar gazdasági és politikai válságokkal, zavargásokkal terhes 20 éve után nem hittek a demokráciában. Rendet, csendet, nyugalmat kívántak. Viták helyett erőskezű vezetőt.

’33 után a többséget legalább „társutassá” tette a csökkenő munkanélküliség, a lét-, és közbiztonság, a külpolitikai sikerek és a határozott vezetés. Háborút ugyan nem akartak, amit mutat, hogy – „Führerük” nagy bosszúságára – kitörő örömmel fogadták a ’38-as müncheni megállapodást, amelyben a brit-francia duó a háború elkerülése érdekében gyakorlatilag Németországnak adta Csehszlovákiát. Be is indult gőzerővel az antipacifista propagandahadjárat, ami nem is maradt hatástalan. Egy évvel később a lakosság már ünnepelte a Lengyelország ellen gördülő tankokat.

9_33.jpg

Csehszlovákia kapcsán Ormos von egy érdekes, magyar vonatkozású párhuzamot. Szerinte hasonló okokból jártak úgy a csehek Münchenben, mint a magyarok Trianonban. Mivel nem voltak többségben saját országukban, a kisebbségi és a föderatív jogok csorbítását látták a gyógyszernek a hatalmi egyensúly megtartására. Hatott, csak nem a kívánt formában: csehellenes egységfrontba kovácsolta az egymást egyébként utáló szlovákokat, németeket, magyarokat és ruszinokat, tehát a lakosság többségét.

Győztes a világpolitikában

14_24.jpg

Ormos meggyőző magyarázatot ad a ’30-as évek elképesztő külpolitikai sikereire. Franciaországon kívül egyetlen nagyhatalom se érezte magáénak a Párizs környéki békerendszert. Az USA nem is ratifikálta; Nagy-Britanniának és Olaszországnak is voltak fenntartásai.

Hitlernek ekkor csak a britekbe tört bele a bicskája. Eleinte felnézett az ugyan már meggyengült, de világbirodalmat kiépített és évszázadokig fenn is tartó angolokra. Egyezkedni akart velük. De hiába kínálta fel a keleti terjeszkedése elfogadásáért a Brit Birodalom sérthetetlenségét, a szigetlakók nem kértek Hitlerből.

Maradtak a megbízhatatlan olaszok. Hitler az angolokkal sokáig jó kapcsolatokat ápoló Mussolinit minden eszközzel maga mellé akarta láncolni. Kapóra jött Etiópia. Az agresszió megmételyezte a Duce angolszász kapcsolatait. Ezért Hitler, aki persze szavakban messzemenő támogatásáról biztosította Mussolinit, titokban pénzzel segítette az etiópokat, hogy a harc minél hosszabb és véresebb legyen. A terv bejött. Mussolini a háború minden egyes napjával egyre távolabb lökte magától a nyugatot, így innentől csak Hitlerre számíthatott.         

Vesztes a világháborúban

A ’30-as évek ügyes nemzetközi politizálását fatális tévedés tette semmivé. A békeszerződés de facto felrúgását, a Rajna-vidék, Ausztria és Csehszlovákia bekebelezést lenyeltük, de Lengyelországét már nem hagyjuk – ez volt a britek és a franciák többször megismételt, világos üzenete, amit Hitler nem vette komolyan. Ezzel nem csak világháborút robbantott ki, de Ormos szerint

„racionalitásokra építő fanatikusból elszánt kalandor lett, aki tények helyére vágyait és akaratát helyezte.” 

Dilettáns Hitler és mindet tudó tábornokok?

13_20.jpg

„Én sosem tévedek“

- mondta magáról Hitler. Cáfolatra Ormos sem veszteget időt, viszont példákkal igazolja, hogy a háború első felében jobb stratégának bizonyult tábornokainál, illetve, hogy a képzett katonák is sok hibát vétettek. A képzett katonák

  • nem ismerték fel, hogy a Wehrmacht nem fogja bírni a többfrontos háborút, sem ember-, sem hadianyaggal;
  • nem látták, vagy legalábbis figyelmeztették Hitlert, hogy a Szovjetunó európai részét lehetetlen a tervezett 5-6 hónap alatt elfoglalni;
  • a Szovjetunió elleni támadás helyett a brit inváziót favorozálták, holott a haditengerészet a német haderő leggyengébb része volt; Hitler elgondolása, miszerint előbb meg kell szerezni a keleti területek nyersanyaglelőhelyeit és csak utána Nagy-Britannia ellen fordulni, racionálisabb volt;
  • moralitásból is megbukva ünnepelték az SA szó szerinti lefejezését, nem látva, hogy ennek igazi nyertese a konkurencia, tehát az SS és Himmler;
  • nem látták, hogy ‘42-ben, amikor a náci birodalom elérte legnagyobb kiterjedését, „hiányzott az ember, a felszerelés, a közlekedési eszköz, a nyersanyag, a vezetés. A zeniten álló Hitler már rég meg volt verve.

 

Figyelmere méltó, hogy a már rég realitásérzékét vesztett Hitler politikai végrendeletében még felismerte, hogy a jövő háborúját az USA és a Szovjetunió fogják vivni, amelynek központi kérédése Németország ellenőrzése lesz.  

Magyar vonatkozások

8_39.jpg

A szerző rendszeresen kitér Hitler életének, döntéseinek magyar vonatkozására is.

„Aki az asztalnál akar ülni, annak a főzésben is segítenie kell.”

- vallotta a diktátor. A magyar vezetők viszont csak az „étvágyukról” beszéltek, legyen szó Csehszlovákiáról, Romániáról, Jugoszláviáról vagy a Szovjetunióról, de „főzni” nem akartak. Ráadásul Hitler szerint a megbízhatatlan magyar politikusokban és rosszul felszerelt, motiválatlan katonáikban akkor sem volt sok köszönet, ha rászánták magukat a közreműködésre.

„Hitler mély megvetéssel viseltetik a magyarok iránt. Szerinte a legaszociálisabb rendszerük van, amit csak a történelem ismer. Magyarország nyilvánvalóan nem érdemli meg, hogy nyomást gyakoroljunk a románokra Erdély ügyében. A plutokrácia [olyan társadalmi forma, amelyben a legvagyonosabbaké a hatalom] a rákbetegsége ennek az országnak. És a zsidóság.” 

- írta Goebbels naplójában.

A bécsi döntések revíziói is sokkal inkább az olaszoknak, mint Németországnak voltak köszönhetők.

A hitleri jövőkép, amely szerint a stratégiai jelentőségű Dunát „német folyóként kell kezelni és uralni” szintén nem sok jóval kecsegtetett Magyarország számára.    

Itt véltem felfedezni a kötet egyetlen hiányosságát: Ormos nem foglal állás a kérdésben, mennyiben terheli felelősség Horthyt a magyar zsidók kiirtásáért.     

Összegzés

11_29.jpg

Nagy fantázia kell hozzá, ha egyáltalán lehetséges, hogy magunk elé képzeljük azt a meglehetősen alpári Adolf Hitlert,

aki szegényes kultúrájával, vágyálmain merengve, pöffeszkedve, édesség-majszolás közben kigondolja, hogy a világ ura lesz, és ennek még a közelébe is jut;

aki a vele együttműködő és sikereihez hozzájáruló tiszti kart és nagyburzsoáziát megveti, mégis eléri, hogy a végsőkig kitartsanak mellette;

aki csak szürke, polgári környezetben érzi otthon magát, de Európa nagy részében államfőknek, marsalloknak parancsol;

akit évekig embermilliók csodálnak, és akitől másik milliók rettegnek.

3_70.jpg

Ormos Mária kötete nagy segítséget ad ehhez. 450 oldalon sikerül bemutatni Hitler életének minden releváns és vitatott részét. Úgy, hogy közben tömören, a történelemet kevésbé ismerők számára is érthetően, viszont a tájékozottabbakat se untatva összefoglalja a ’20-as, ’30-as évek és a világháború történéseit.

Kiváló kötet! Ormos Mária bebizonyította, hogy 88 évesen is felkészült, naprakész történész és jó tollú író.

2_106.jpg

Kossuth Kiadó, 2018, 511 oldal, 3990 Ft.

Petrus Szabolcs 

A bejegyzés trackback címe:

https://konyvtacsko.blog.hu/api/trackback/id/tr8614058756

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2018.06.20. 21:05:47

Erősen vulgármarxista megközelítés.

I_Isti 2018.06.20. 22:08:18

Jel. 2: 12. A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:
13. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.

Az megvolt, hogy a "sátán trónja" a pergámumi zeusz oltár, ami... hova is került a múlt század elején?

Egyallampolgar 2018.06.20. 22:10:10

Ormos kicsit ostoba volt Hitler családjával kapcsolatban.
" anyagilag, érzelmileg és ideológiailag is kiegyensúlyozott viszonyokat biztosított"
Közismert hogy Hitler osztrák volt ahol az antiszemitizmus elterjedtebb volt mint Németországban.
Közismert, hogy Alois Hitler (a fuhrer apja) származása bizonytalan. Közismert, hogy Alois anyja zsidó család cselédje volt. Közismert, hogy a szolgálat végén Alois édesanyja még sokáig kapott csomagokat, támogatást, amely lehet azért történt mert Alois a háziúrtól származott. Nincs rá bizonyíték. Közismert hogy a bizonytalanság szörnyű démonokat okoz.
Közismert hogy Hitler gyerekkorában a fekete pedagógia bevett módszer volt, ez úgy tekintett a gyerekre mint egy zabolázatlan lényre akit meg kell törtni veréssel. Hitlert is rendszeresen verték, ahogy akkoriba az szokás volt. Ez súlyos személyiség torzulást okoz.

Szalay Miklós 2018.06.21. 00:30:11

Apropó Hitler és a nácizmus, tessék egy összefoglaló írás az ideológiákról, az ideológiagyártás eszközeiről, a propagandáról, arról, hogy az emberek miért olyan fogékonyak az ideológiákra, stb...:

egyvilag.hu/temakep/072.shtml

Szabolcs282 2018.06.21. 07:32:15

@Egyallampolgar: Az antiszemitizmus általános, a testi fenyítés pedig bevett módszer volt - ezek tehát nem magyarázzák, miért épp belőle lett örült diktátor. A zsidó háttérről ír Ormos is. Szerinte nincs infó arra, hogy ez meghatározta volna a család légkörét, hogy ezt vad antiszemitizmussal kompenzáltak volna. Arra sincs infó Ormos szerint, hogy Hitler Bécs előtt egyáltalán foglalkoztatta volna a zsidókérdés.

Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel 2018.06.21. 08:04:09

Fene tudja, nekem jobban tetszenek a festményei, mint az agyonhájpolt avantgárd borzalmak.

Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel 2018.06.21. 08:18:44

"Itt véltem felfedezni a kötet egyetlen hiányosságát: Ormos nem foglal állás a kérdésben, mennyiben terheli felelősség Horthyt a magyar zsidók kiirtásáért."

Egy Hitler-életrajzban miért is kellett volna ennek helyet kapnia?

Szabolcs282 2018.06.21. 08:37:00

@Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel: Nem feltétlenül kellene. De, ha már írt Horthyról, írt a Holokausztról és annak magyarországi lefolyásáról, akkor nem ártott volna kitérni erre is. Szerintem.

pinky, the brain 2018.06.21. 09:15:10

@Szabolcs282: megtörténhet, hogy rájött, hogy csakugyan nincs sok köze hozzá de nem akarta tisztára mosni?? kérdem én is... mert írja, hogy Goebbels kövér `úr` nem volt nagyon megelégedve a magyar vezetés zsidó kérdésben való hozzáállással...

Egyallampolgar 2018.06.21. 09:27:50

@Szabolcs282: "Szerinte nincs infó arra, hogy ez meghatározta volna a család légkörét"
De hát nyilvánvalóan meghatározta. Egy antiszemita közegben a "lehet hogy zsidóktól származunk" nyilvánvalóan pusztítóbb mint a bizonyos, hiszen a bizonytalanság belehajszolja az embert egy görcsös kompenzálásba.
Ma már tudjuk azt is, hogy a testi fenyítés súlyosan torzítja a személyiséget. Pláne ha ez a fekete pedagógia jegyében napi rutin. Az áldozat maga is erőszakos lesz, pláne ha a verés egy szeretett személytől (édesapától) származik, hiszen az áldozat a kötődés miatt azonosul az elnyomóval és a módszerrel.

sztyopa_007 2018.06.21. 09:33:19

„A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, érteleme kicsi, de feledékenysége nagy. Ezért a hatékony propagandának nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelszószerűen olyan sokáig használnia, míg ezeket hallva a legutolsó is képes felidézni, mit akarunk. Ennek során meg kell mutatni a tömegnek az egyetlen ellenséget.”

Ez sajnos ma is aktualis :(

werinter 2018.06.21. 11:50:47

@sztyopa_007: Khmm Orbán khmm...
És sokan csodálkoznak miért "diktátorozzák" a szeretett "vezért"...

Mérnork 2018.06.21. 12:29:05

„A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, érteleme kicsi, de feledékenysége nagy. Ezért a hatékony propagandának nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelszószerűen olyan sokáig használnia, míg ezeket hallva a legutolsó is képes felidézni, mit akarunk. Ennek során meg kell mutatni a tömegnek az egyetlen ellenséget.”
Ez sajnos ma is aktualis :(

Így van, ezért náciznak a balfék/liberális oldalról mindenkit, aki megkérdőjelezi a kötelező PC ideológájukat... ;-)))

nookedli 2018.06.21. 13:43:50

Hitler szörnnyé változott? Mire fel ez a hazug kijelentés? Soha nem volt olyan virágzó Németország, mint az ő korában. Egyesítette a németeket. A háború nem az ő hibája volt, hanem azon tőkés, cionista zsidóké, akiknek szálka volt Hitler. Hitler kiegyezést ajánlott a háború elkerülésére és a zsidók Palesztinába költözésére is. Történészek bizonyították be, hogy amit róla állítanak, mind hazugság. Tudom, a győztesek írják a történelmet. Ennek a levét isszuk a mai napig.

nookedli 2018.06.21. 13:47:56

@Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel: Kiirtották a zsidókat? Kik? Mikor? Akkor miért volt több zsidó a háború után, mint előtte? Mikor vonták felelősségre azokat a zsidókat, akik haláltáborokat húztak fel a háború után és ott kínozták, éheztették, halomra gyilkolták az összefogott ártatlan lakosságot? Az amerikai fogolytáborokban a német hadifogoly katonáktól szándékosan megvonták, éheztették őket a kiirtás miatt. Az áldozatok létszáma millió feletti volt. A kiirtott palesztin lakosságért ki a felelős? Orbán legjobb haverja bibi netánnyáú és a korábbi zsidóság. Mindennek van oka. A talmudot javaslom tanulmányozni, hogy tisztában legyetek vele, hogyan tekint rátok a zsidó, mint alsóbbrendű, a marhával egy szinten lévőre.

Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel 2018.06.21. 13:50:25

@nookedli: Én meg azt javaslom, hogy olvasni tanulj meg. A hozzászólásom elején IDÉZTEM a posztból, tehát nem én beszéltem kiirtásról.

Teccikérteni?

nookedli 2018.06.21. 15:18:08

@Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel: Csak folytattam az eszmefuttatásodat, nem kritizáltam.

Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel 2018.06.21. 15:19:11

@nookedli: Látom, nem érted, hogy nem az én eszmefuttatásom...

Silence78 2018.06.21. 15:24:58

„A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, érteleme kicsi," ... én ezt a sokszor emlegetett idézetet nem találtam a Mein Kampfban!

Argus_ 2018.06.21. 15:56:32

Magyarországon bármilyen poszt jelenik is meg Adolf Hitlerről, rögtön óriási a nézettsége. Imádják és csodálják ezt a rohadékot, mert Magyarországon reneszánszát éli a gyűlölködés az idegen-ellenesség, a fajgyűlölet. Ezekben a "műfajokban" pedig Hitler volt aki legmesszebbre jutott. Pedig egy beteg, deviáns. érzéketlen ember volt, aki a világon semmihez nem értett.

czerka 2018.06.21. 16:17:33

Nem mondom, hogy Hitler egy jó arc lett volna, de rengeteg személyeskedő, érdektelen, összefüggéstelen, irrelevánsy hajánál fogva előrángatott "érv" van a posztban a lejáratására felsorakoztatva. Volt Hitlernek elég sara, népirtás, világháború, teljesen felesleges hiteltelen és alacsony szintű támadásokat indítani a személye ellen.
Festőként tehetségtelen lett volna? Átlagos inkább. Az avantgárd akkor nem volt az akadémia által pártolt irányzat, tehát semmiképp sem az avantgárdba nem illő stílusa volt vele a baj.
Pár évtizeddel később az avantgárd is kimúlt és más stílusok hódítottak Európában. (A baloldali Szovjetunió se lelkesedett az avantgárdért). Hogy épp nem a kor szifiliszes hipsztereinek legmenőbb (before it was cool) stílusában festett Hitler az kit érdekel? Az avantgárd ésa futurizmus például Olaszországban elég jól elvolt, ettől még Mussolinit se kell szentté avatni. Hitler hatalomra jutása után elég jól beindította a német realista művészetet is. Illik ma fikázni a monumentális "náci" építészeti alkotásokat, de józan ésszel be kell látni, hogy ha azok Amerikában vagy Franciaországban épülnek, akkor mindenki a gatyájába élvezne a gyönyörűségtől ma is.
Ez olyan, mint Churchillnek az indiaiak elleni népirtásai helyett azt felróni, hogy nem sportolt, ivott, dohányzott és a fenekét se tudta kitörölni, olyan gusztustalanul elhízott.

"Úgy álltak a vagyonosak után a munkások milliói is Hitler mögé, hogy igazán nem ígért nekik semmit. A párt nevében a „munkás” (NSDAP = Német Nemzetiszocialista Munkáspárt), és a soha nem látott csinnadratta minden május 1-én csak show volt." - hacsak azt nem vesszük, hogy felszámolta a munkanélküliséget, a politikai anarchiát, ami mondjuk Franciaországban elviselhetetlenné tette addigra az életet (érdekes, hogy arról sose beszél senki, hogy a franciáknak a 2. vh előestéjére elegük volt a saját kormányaikból, pártjaikból, a politikai és gazdasági válságokból.
Hitler Németországában nem nyomorogtak a melósok, mint a kommunista Szovjetunióban. Az nem kétséges, hogy Hitlert a nagytőkések pénzelték (köztük amerikaiak is), de a német népnek, a dolgozóknak is jutott az eredményekből.

czerka 2018.06.21. 16:38:57

@CriticalMaster: Hitlerről bármikor, bárhol megjelenik bármi, az generálja a kattintást. Itt Kelet-Ázsiában is, pedig itt aztán semmi tapasztalatuk nincs róla a népeknek. Egyszerűen annyit fosozták Hitlert meg a nácikat az elmúlt 70 évben, hogy érdekessé váltak. Minden szar sci-fi-ben is a gonoszok SS fekete vagy Wehrmacht szürke egyenruhára emlékeztető egyenruhát viselnek. Lásd Csillagok háborúja. A nácikból egy pont olyan toposz, mindenki által gyűlölt, rettegett, de egyben csodált gonosz lett, mint előttük Napoleon vagy Nagy Sándor volt. Mert ne legyen kétséged, a 19. században végig Napoleon kalapban és mellre tett kézzel ábrázolták a gonoszokat, diktátorokat a regényekben, karikatúrákban. Napoleon mint ügyeletes antikrisztus csak akkor tűnt el a kultúrából, amikor az 1. világháború idején a briteket elkezdte a kormányuk a II. Vilmos császárral és a barbár németekkel (angol propaganda szerint hunokkal) riogatni.
Aztán a 2. világháború után a főgonosz Hitler lett. Majd nyugaton az aktuális szovjet pártfőtitkár. De míg a trágyaszagú, a taknyát a tenyerébe fújó parasztból lett ruszki katona nem lett szexi sose, a náci egyenruha (Hugo Boss kreálmánya) szexi lett. A szexi és sármos gonosz, a lovaglócsizma, szőle felnyírt haj, a szupertankon feszítő tiszt imidzse meghódította a kultúrát.
A náci Németország érdekes korszak volt és a mai napig tanulságai vannak. Ezekre a tanulságokra épített az európai integráció. Tanulság, hogy Németországot, a német ipari és finánctőkét jól kell lakatni, különben elkezdenek tankokkal piacot szerezni. Ennek a felismerésnek lett az eredménye az EU, ami mára egy német hegemónia projekt lett. Németország ipara leuralja Európát, pont ez az, amiről Hitler álmodott. Németország politikai, pénzügyi és gazdasági machinációkkal jutott el Hitler álmának megvalósításáig. Európa az övék. Nem Hitler kezdte ezt a mániát, a Drang nach Osten, Kelet-Európa leigázása kb. ezer éve létezik a németek nedves álmaiban.
Mára ez a kontinentális német egyeduralom szinte teljessé vált. A német diktátumoknak ellenálló, ellesúlyt képző Nagy-Britanniát sikerrel kigolyózták (Brexit).
A német finánctőke leuralta a Balkánt (görög mentőcsomag, amin a német finánctőke keresett 2,9 milliárd eurót), Kelet-Európát, Ukrajnát, kisajátította az orosz, kínai, iráni piacokra irányuló EU-s kereskedelmet (mert ha bárki más bizniszel az oroszokkal, kínaiakkal, irániakkal, az szerintük nem européer).

Bolshevik 2018.06.22. 00:49:31

@sztyopa_007: "A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, érteleme kicsi, de feledékenysége nagy. Ezért a hatékony propagandának nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelszószerűen olyan sokáig használnia, míg ezeket hallva a legutolsó is képes felidézni, mit akarunk. Ennek során meg kell mutatni a tömegnek az egyetlen ellenséget.”

Ez sajnos ma is aktualis :( "

Abszolúte. Pl. orbán rossz, orbán gonosz, orbán=hitler, orbán miatt rossz az országnak. Ez a demagóg egybites propaganda egy üzenettel, egy tiszta világos ellenséggel. Ezt káráljátok jó ideje, kb. ez az egyetlen programja a magyar ellenzéknek.

Sajna lehet ma már ez kicsit kevés :D

hullajelölt88 (törölt) 2018.06.22. 06:19:26

Csak az egyenlőség jegyében: Sztálinnal vagy épp Leninnel miért nem foglalkoznak annyit a médiában, mint ezzel a nyomorult szobafestővel???
Nem Sztálinék hiányoznak, azzal van teli a tököm, hogy hosszú évek óta a vízcsapból is hitler folyik.

nookedli 2018.06.22. 09:09:27

@Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel: Akkor hogy értsd, ráfűztem, tovább vittem, rátettem egy lapáttal.

nookedli 2018.06.22. 09:13:12

@CriticalMaster: Magyarországon és mindenhol a világon a gyűlölködés akkor éli reneszánszát, mikor a zsidók főleg a médián keresztül gyűlöletet szítanak. De ugye a nem zsidó nevek mögé bújó, felbujtó zsidókat nem nevezhetjük zsidónak, mert az antiszemétizmus. Nincs gyűlölet, csak ha beléd rúg valaki, mondjuk egy zsidó vagy cigány, akik zsigerből leginkább alábbvalónak tartják a magyart és emiatt nem értek egyet az orbáni adakozásokkal farkasflóriéknak, vagy a zsinagógafelújításra utalt adómilliárdokkal, akkor máris gyűlöletkeltő, antiszemita, rasszista vagyok. Hát nem! A magyar semmivel nem alább való, sőt sokkal tisztább, jobb mint ezen önző elemek, melyek építeni nem, csak kihasználni és leépíteni tudják az őket eltartó gazdanépet.

nookedli 2018.06.22. 09:16:04

@hullajelölt88: Nem az a gond, hogy a csapból is Hitler folyik, hanem az, hogy szándékosan próbálják lejáratni. De tudat alatt mindenki tudja, hogy mekkora hazugságok azok, amiket terjeszteni próbálnak róla. Ezzel is próbálják elterelni a figyelmet a zsidó származású eisenhowerről, aki kiadta a parancsot a németek kiirtására. Egyértelmű az is, hogy a háború után a nyertesek írták a történelmet saját szájízük szerint, azaz elferdítették az igazságot a saját érdekeik szerint.

hullajelölt88 (törölt) 2018.06.22. 09:20:17

@nookedli: lejáratni? Egy rühes tetvet? Na ne röhögtess! Szálasi apád képe remélem, ott virít, fényesre rejszolva az ágyad felett!

Fredddy 2018.06.22. 12:34:08

Miért írják, hogy nem volt heteroszexuális kapcsolata? Eva Braun 15 évig a barátnője volt, halála előtt feleségül is vette.

Párduc oroszlán gorilla... Makákó! 2018.06.22. 15:20:32

Lerágott csont az egész. Kit érdekel ez az egész az 58674. kiadásban?

2018.06.23. 15:10:19

@hullajelölt88: " Sztálinnal vagy épp Leninnel miért nem foglalkoznak annyit a médiában, mint ezzel a nyomorult szobafestővel???"

Kurvára nem szobafestő volt, de ne zavarjon... :-)

Szabolcs282 2018.06.23. 16:22:11

@Fredddy: Azért mert nem mutat semmi jel arra, hogy szexuális kapcsolat is lett volna közöttük.

Szabolcs282 2018.06.23. 16:23:24

@Párduc oroszlán gorilla... Makákó!: Pont erről szól a cikk. Szerintem Ormosnak sikerült újat mondania.

Fredddy 2018.06.24. 12:41:08

@Szabolcs282: igen, és én pont ezt nem értem. Volt egy barátnője, 15 évig jártak, annak ellenére fenntartotta a kapcsolatot, hogy propagandaokokból titkolnia kellett. És akkor 15 évig minden találkozásukkor ott ált valaki, és vezette lelkiismeretesen a jegyzőkönyvet, hogy aha, aha, ma se került kolbász a salátába, pecsét, tanúk aláírása?

A legnagyobb hülyeség, amit Hitlerrel csinálhatunk, hogy megpróbáljuk valami ilyen emberfeletti, mesefilmes lénynek látni, mintha különben csökkennének az áldozatai szenvedései, vagy a legyőzői érdemei. De így megfosztjuk magunkat a tanulságok levonásának lehetőségétől, ami pedig feltétlenül szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a történelem megismétlődését.

Billy Hill 2018.06.24. 20:42:56

@Fredddy: Plusz Geli Raubal nevű rokonát is szinte biztosan boldogította, lásd Ian Kershaw (aki szintén Hitler-szaktekintély). Braun életrajzírója szerint pedig létező nemi életük volt a "feleségével".

Egyetértek, nem szabadna túlvilági alakká fújni - de az önfelmentést mindenképp könnyebbé teszi, hiszen senki sem volt hibás a háborúban-népirtásban, sem a nép, sem az elitek - az egész "csak úgy" megtörtént, hát nem volt mit tenni...!

Pervenimus 2018.06.24. 22:19:48

Adolf Hitler egy adott történelmi időpillanat terméke, a 30-as évek sajátos közgondolkodásának elfajzását megjelenítő indikátor Európában.

Fredddy 2018.06.25. 08:52:10

@Pervenimus: pontosan. Az a korszak sokkal nyitottabb volt a radikális gondolatokra, ideológiákra, ez éppen Hitler miatt változott meg '45 után.

Maga Hitler egy átlagos, érzékeny lelkű csóró balfaszként kezdte, ezer ilyen szaladgált akkoriban Bécs és München utcáin. Hogy hogyan jutott azokra a gondolatokra, amikre jutott, azt pontosan leírja ő maga, a közhiedelemmel ellentétben a Mein Kampf nagy része ezekről szól, csak mindig egyszerűbb leírni a nagy tutit, mint rendesen belemenni az osztrák és a német munkásmozgalom század eleji válságának témájába.
A fordulatot az jelentette, hogy innentől kb 20 évig Hitler csak pozitív megerősítéseket kapott, a német nép támogatta, mert akarta a béke revízióját, a korabeli közvélemény, ahogy írtam, nyitott volt minden olyan radikális újdonságra, ami nem kommunizmus, a politikai húzásai meg a moszkvai csatáig mind bejöttek, annak ellenére, hogy sokszor igen kockázatosak voltak. Ez természetesen erős személyiségtorzító hatással bírt, de ebben megint nincs semmi földöntúli, ez történik az elkényeztetett gyerekekkel, a sikert feldolgozni nem képes sztárokkal, vagy, ha történelmi analógiát akarunk, a principátus elejének római császáraival, akik Augustus teljhatalmát örökölték, de nem kapták meg azokat a leckéket az élettől, amik az első császárt visszafogott, higggadt emberré tették. Végül ők is tömeggyilkossággal kezdtek el foglalkozni. Ennyi a történet, nem hiszem, hogy így nézve kevesebbek lennének legyőzői érdemei, vagy áldozatai szenvedései.
süti beállítások módosítása