Szimatolás az irodalom világában

Könyvtacskó

Börtönben a világ közepén

Megrázó kötet és filmsorozat a New York-i ultraortodox zsidók mindennapjairól

2020. április 08. - Szabolcs282

18_10.jpg

Deborah Feldman (1986) a világ közepén, New Yorkban, egyszersmind teljes izolációban, a metropolisz Williamsburg nevű városrészében nőtt fel. Brooklynnak ezt a negyedét csak az East River és 2-3 kilométer választja el a lüktető Manhattantől. A 200.000 lakó fele ultraortodox zsidó. Párhuzamos valóságban élnek. Deborah 2009-ben, fia születése után a menekülés mellett dönt. A zárt világot, a fiatalságát tönkretevő vallási fanatizmust ’Untortodox’ címmel 2012-ben önéletrajzi kötetben tárta a közvélemény elé. A megrázó kötetből a Netflix 4 részes minisorozatot készített és a hónap közepétől a könyv végre magyar fordításban is elérhető lesz.

2_105.jpg

Az írónő...

3_69.jpg

...és kötete.

A williamsburgi zsidók többsége a haszidizmus szatmári irányzatát követi. A vallási iskola neve magyar gyökereire utal: egy Holokausztot túlélő, majd New Yorkba kivándorolt szatmárnémeti rabbi alapította. Az elnevezés az átlag magyarnak mégsem mond semmit. Pedig tudjuk, kik ők. Hozzátartoznak minden zsidónegyed utcaképéhez: XIX. századi hagyományt követve a férfiak sötét selyemkaftánt, prémkalapot, fehér harisnyát, fekete lakkcipőt, valamint hosszú pajeszt és szakállt viselnek. A nők parókával, illetve kendővel fedik kopaszra borotvált fejüket; ruházatuk a váll, a csuklók és a bokák között mindent fed. Rendszerint feketét és egy-egy fehér ruhadarabot viselnek. A piros, az ördög színe tabu.

4_59.jpg

Ultraortodox zsidó család Williamsburgban. Már csak a lakosság felét teszik ki.

10_36.jpg

A városrész kiváló fekvése okán egyre felkapottabb. Megindult a dzsentrifikáció. 

13_19.jpg

A budapesti szatmáriak hasszidok nemrég felújított zsinagógája Óbudán. Sokáig az MTV használta az épületet. Az olvasók hívták fel a figyelmem a tévedésre. Azt is megtudtam, hogy a szatmáriaknak a Kazinczy utcában van a zsinagógájuk.

Már megjelenésük mutatja, hogy szélsőségesen konzervatív tanokat követnek. A haszidizmus (=jámbor) lényege, hogy az Isten iránti határtalan szeretetet nem csak a vallási előírások betartásával, hanem az egész életvezetéssel kell bizonyítani. Ez azonban nem jelent önmegtartóztatást; az Istent őszinte örömmel, tánccal-dallal kell szolgálni. Ez a furcsa tanítás különös, rituális szertartások sokaságát hívta éltre. Személyes konklúzióm: szívből kell jönnie az önsanyargatásnak, amit még nevén se szabad nevezni.

17_11.jpg

Szatmári zsinagóga. A nők csak elkülönítve, paraván mögött imádkozhatnak. A nagyhatalmú rabbit és a többi férfit csak a falba fúrt kis lyukakon keresztül láthatják. 

A XVIII. századtól Kelet-(Közép)-Európában született és népszerűvé vált irányzatot, a haszidizmust a Holokauszt után sokan kihaltként könyvelték el. A népírtást túlélt maroknyi haszidistának az USA-ba kivándorolva mégis sikerült életben tartania azt. Napjainkban – elsősorban a magas születésszám következtében – a leggyorsabban növekvő ortodox csoport.

A haszidizmus történelemszemléletében is szélsőséges:  

1) A Holokausztot Isten büntetésének tartják:

 „Hitler Isten küldötte volt. Rajta keresztül büntette a zsidókat, mert letértek a helyes útról. Azért jött, hogy megtisztítson minket, hogy az asszimilálódott zsidókat eltüntesse a Föld színéről. Azokat, akik azt hitték, úgy élhetnek, mint bárki más, a kiválasztottságukat lemoshatják magukról. Miattuk bűnhődtünk mindannyian.”    

– tanulja Deborah a williamsburgi zsidó iskolában.

2) Elutasítják a cionuzmust. Még Izraelbe utazni is bűn. Minden évben felvonulást szerveznek Manhattanben, hogy a Zsidó Állam megsemmisítését követeljék – vajon csatlakoznak hozzájuk a palesztinok is? Nézetük szerint a messiás eljöveteléig a zsidóságnak diaszpórában kell élnie. Izrael Állam alapítása és fenntartása súlyos vétek az isteni parancs ellen, amely szükségszerűen példás büntetést, újabb Holokausztot fog eredményezni.

5_54.jpg

A szatmári zsidók Izrael elszánt ellenségei. 

15_12.jpg

Ultraortodox zsidó, palesztin, két jó barát?!

A haszidizmus a vallások, kultúrák közötti párbeszéd helyett elkülönülésre, bizalmatlanságra nevel:

„Soha ne bízz egy gojban! A kedvességük mindig álca. Mind gyűlöli a zsidókat, azok is, akik az ellenkezőjét hangoztatják.” – figyelmezteti nagyanyja Deboraht. „Különös érzés, hogy emberek milliárdjai utálnak, pedig még sosem találkoztunk”

– gondolja zavarodottan a tizenéves lány.

A szatmáriak, akiket a williamsburgi keresztény templomok környékére vezet a dolguk, rá se pillantanak az istenházakra. Átmennek az úttest másik oldalára. Aki csak rápillant a gonoszra, a sátánnal kokettál – tanítja a vallásuk. Ha vallási (in)toleranciáról van szó, jegyezzük meg, hogy a judaizmus a kereszténységgel és az iszlámmal ellentétben nem térítő vallás. Másokat nem kényszerítenek a hitükre. Igaz, kapcsolatot sem akarnak más vallások követőivel. 

6_43.jpg

Nem vegyülnek...

Deborah az iskolában aztán is megtudja, hogy az antiszemitizmusért a világias zsidók felelnek: 

„A XX. században azért lángolt fel Európában ismét az antiszemitizmus, mert a zsidók elfelejtették, hol a helyük. Sikeresebbek, gazdagabbak, tanultabbak lettek, mint sok goj. Érthető, hogy ők ezt nem tűrhették.”

Mindennapok egy ortodox családban

Deborah nagyszüleinél nevelkedik. Így nem csak a szatmári haszidistákon, hanem Budapesten született nagyanyján kersztül is kapcsolódik a magyarsághoz.

A kóser

A williamsburgi mindennapokat a szigorú vallási előírások uralják. A konyhában a kóser miden szabályát betartják. A nagymama fél életét főzéssel tölti, mert bizonytalan eredetű, kész, félig kész termék nem kerülhet Feldmanék konyhájába. Deborah ebben nevelkedik, mindent magától értetődőnek vesz.

„Hogy lehetsz zsidó, ha nem tartod a kósert?”     

– álmélkodik tizenévesen, amikor egy zsidó kislány „bizonytalan eredetű” csokival kínálja. 

A shabbat

A shabbat szent. Az előírások még akkor is megkerülhetetlenek maradnak, amikor Deborah férjével már az ortodox zsidók körében népszerű New York-i elővárosban, Airmontban valamivel szabadabb szellemben él. Terhessége alatt pechjére shabbatkor fogja el egy komoly rosszullét. Élet-halálról van szó, ezért a rabbik szerint is szabad telefonálni. Felhívja orvosát, aki azonnali vizsgálatot javasol. Kocsival kellene menni. De shabbat van! Deboráht mindez már rég nem érdekli. Férje viszont hezitál. Félti a felségét és a magzatot. De megláthatják a szomszédok?!

A gojok világa

A haszidisták izoláltan élnek; gojkkal nem szívesen érintkeznek. Minden kívülállóban potenciális veszélyt látnak. Nem érdekli őket, mi történik mikrokozmoszukon kívül. Deborah 15 évesen lát először újságot a nagyapja kezében. Még aznap egy rádió is bekerül a Feldman-háztartásba! 2001. szeptember 11. van…     

Világi könyv, zene, film – minden tilos. A szórakozás helye is a vallási közösség. A nők csak ott, férfiak jelenlétében és kizárólag egyházi dalokat énekelhetnek. A tinédzser Deborah egyszer, titokban mégis eljut egy moziba:

„Csak az első képkockák után eszméltünk rá, hogy nem egy rajzfilmre ültünk be. Megijedtünk. Hús-vér embereket nézünk a vásznon! Ez még nagyobb bűn.”

A mozizásn mérföldkő az életében. Egy thrillert néznek meg.

„Mégsem vagyok olyan rossz helyen Williemsburgban, ha ilyen mocskos és veszélyes a kinti világ” 

- gondolja először. Aztán rájön:

„A veszélyekkel bátran szembenéző társadalom jobb, mint amelyik izolál, és elzár a tudástól, amely segítene a veszélyek legyőzésében.” 

Ezt a bátor szemlélet tükröződik az egész könyvön. Deborah nem egy meggyötört, menekülő nő, hanem önálló, határozott individuum. Mindennél fontosabbnak tartja a választás szabadságát, még a tévedés árán is. 

Az öltözködés

A gyerekekre még nem vonatkoznak olyan szigorú öltözködési előírások, mint az asszonyokra, de már sok az abszurd előírás. Deboráht egyszer tanítónője az igazgatónőhöz, ő pedig szigorú megrovással haza küldi:

„Nincs blúz a pulóvered alatt. Igazán tudhatnád, hogy kötött ruha nem érintkezhet a bőrrel.”

A nyelv

Napjainkban sok szó esik a nyelvtudás központi szerepéről az integrációban. A haszidisták is tudják, hogy nyelvismeret nélkül nincs társadalmi beilleszkedés és felemelkedés. Éppen ezért tiltják az angolt a beszédben és még inkább az írásban és olvasásban. A héber szent; a vallásnak van fenntartva. A jiddis a mindennapok nyelve. A világias, tisztátalan angol hivatalosan csak az iskolai nyelv-, és irodalomórákon kerülhet elő. A közösség vezetői féltik az újabb generációkat az angoltól:

„Az angoltudás olyan, mint egy lassan ható méreg. Aki szóban vagy írásban túl sokat használja, annak elsötétül a lelke; nem fogja hallani Isten szavát.” 

A tudás a bűn forrása

Mint minden vallási fanatizmus, a haszidizmus is fél a gondolkodó embertől; tanulás-, és tudásellenes.

„A túl sok tanulás megöli a lelket” – hallják a gyerekek a tanulás templomában, az iskolában. A williemsburgi haszidista lányiskolában nem is viszik túlzásba az oktatást. A vallási előírások biflázása, valamint a feleség-, és anyaszerepre nevelés állnak a középpontban. Deborah-nak ez kevés, de kilátásai nem túl rózsásak:

„Biztos nem tanulhatok tovább. Már a „felsőoktatás” szót is kicenzúrák a könyveinkből. Azt mondják, a tanulás nem vezet semmi jóra. A tanulás ez az első lépés a Williamsburgból kivezető úton, ami a szabadosság, az erkölcstelenség útja. A bűnök spirálja, ami egyre távolabb taszít Istentől.”

Deborah mégis többet akar tudni a világról. Egy tiltott helyen lesz törzsvendég: a New York-i közkönyvtár williamsburgi fiókjában! 

Az ortodox tanítók félelmei beigazolódnak. Ismeretei tágulnak, gondolkodni kezd. Kritikussá válik a megkérdőjelezhetetlenként hirdetett dogmákkal szemben:

„Angolul kezdem olvasni a Tórát. Hallatlan bűn. De érteni akarom, mi áll benne. Rájövök, Dávid nem volt olyan tökéletes, ahogy az iskolában tanítják. Elvesztem az ártatlanságom. Rájövök, a tekintély is megkérdőjelezhető.”  

Nő = a tisztátalanság és a bűn forrása

Az ortodox férfi tart a nőktől.

Nő = bűn

Ha megmutat valamit a tiltott testrészekből (ervah), tehát a váll, a csuklók és a bokák közötti területből, és egy férfit kísértésbe ejt, az „természetesen” a nő hibája. A hasonló argumentáció nem áll távol „felvilágosult” világunktól sem. Nem kellett volna kihívóan öltözködni, kacérkodni – reagálnak sokan nemi erőszak hallatán.  

Nő = tisztátalanság

Ciklusa alatt különösen szennyes. Ezért sok előírás és nem ritkán megalázó rituálé kapcsolódik a menstruáció utáni testi, és lelki megtisztuláshoz. A ciklus végén a rabbi 10 napon keresztül ellenőrzi, hogy a fehérneműn valóban nincs-e vérfolt. Ez után jöhet a mikve, majd a házas élet.

8_38.jpg

Rabbik tanulmányoznak egy felavatás előtt álló mikvét. A vallási előírásoknak megfelel, de a higéniával komoly problémák vannak.

Deborah a lelki és testi megtisztulás helyén, a mikvében először övsömört, majd hüvelyi fertőzések sorozatát szedi össze. Csodálkozunk? - nők sokasága csutakolja magát egy viszonylag kicsi, langy meleg vízű medencében. Ennyit a józan ész kontra vallási előírások közötti meccsről.   

Asszony lesz a lányból

Deborah kijárja a williamsburgi haszidista lányiskolát. 16 éves. A következő tanévtől már ugyanott tanít angolt. XIX. századi angol regényekre emlékeztető oktatási viszonyok. De a végzettség hiányának a közösség szempontjából semmi jelentősége. A vallási előírásokra és a házas életre nevelésre fókuszáló iskola amúgy sem ad államilag elismert oklevelet. Az angol pedig jelentéktelen tantárgy. Csak az utolsó évben, mint szükséges rossz szerepel a tantervben. Miért ne lehetne képzettség nélkül tanítani?!

Deborah boldog. Munkája van, világi tárgyat tanít. Szabadnak érzi magát.

Habár még titokban, de már lázadt. Mégis természetesnek veszi, hogy 17 éves korában a házasságközvetítő bevonásával nagyszülei választanak számára jövendőbelit. Nincsenek nagy túlzott elvárásai:

„Olyat szeretnék, aki nem szegi le szemérmesen a fejét minden nő, még saját nagyanyja társaságában is, aki engedi, hogy olvassak, hogy Manhattanbe metrózzak és ott utcazenészeket hallgassak.”

14_23.jpg

Kit rejt a fátyol? 

A választás a hat évvel idősebb Elire esik. Deborah élvezi a lázas készülődést. Egy ortodox nő se előtte, se utána nem kap annyi figyelmet, mint jegyessége alatt. Izgatottan várja az esküvőt és a házas életet. Izgalomra van is ok, mert a haszidisták nem ismernek tréfát, ha prüdériáról van szó. Nagyanyja szerint „az extra virgin nem olyan kifejezés, amit egy lánynak értenie kéne.” Pedig Deborah csak az olivaolajon olvasott felirat értelmére kérdez rá. A házasság előtt álló ortodox fiúk csak csoportos maszturbálás formájában találkoznak a szexualitással. Az ellenkező nem testéről semmit se tudnak. Deborah egyik barátnőjének a sürgősségi osztályon végződik a nászéjszakája. Az újdonsült férje összetéveszti a vaginát az ánusszal. A szülői prüdériát házasság előtti tragikomikus szexuális felvilágosító órák hivatottak ellensúlyozni:

„… a folyosó kis ajtóhoz vezet, ezen belépve a forráshoz (mekor) jutunk - mindezt demonstrálja is nekem, amint hüvelyk- és mutatóujjával kört formál, másik mutatóujját pedig ki-be mozgatja. Mégse értem. Hol ez az ajtó? A pisilőlyuk sokkal kisebb – félbeszakítom. - Nálam nincs ilyen ajtó – mondom idegesen. - Ami van, az pedig túl szűk. – Dehogy nincsen – nyugtat. Nem, tényleg nincsen – felelem, de kételkedni kezdek magamban. Lehet, hogy eddig nem vettem észre? – Meg fogod találni. Menj be a fürdőszobába, és keresd meg! – mondja. Akaratom ellenére engedelmeskedem. A mosdóba WC-papírt csavarok a mutatóujjamra, és kutatni kezdek a lábam között. Semmi.”

A nászéjszakán kiderül, tényleg probléma van. Egyrészt az eddig fiúk társaságában maszturbáló Elit nem izgatja fel eléggé a sötét hálószobában takaró alatt, hálóingben mereven fekvő Doborah. Másrészt az ara nyílása tényleg túl szűk. A behatolás nem sikerül. Deborah bizonytalan. Ez volt az aktus? – kérdi magától. Elitől nem meri. A férj pedig nem mond semmit, de másnap apjához fordul. Futótűzként terjed a hír a családban: A frigy nem lett elhálva. Hirtelen ez lesz az egyetlen téma egy közösségben, ahol egyébként az intimitásról beszélni bűn. Deborah elsüllyed szégyenében. Anyósa, anyja orvostól orvosig hurcolja. A kétségbeesés nagy. Még egy a goj specialistát is felkeresnek! Végül kiderül, Deborah vaginizmusban szenved; aktus előtt izmai görcsbe rándulnak, összeszűkítik a vaginát, fájdalmassá, illetve lehetetlenné téve a közösülést. Egy lelki okokra visszavezethető megbetegedést a Deborah nehezedő nyomás alatt kúrálni?! Hónapokig nem javul a helyzet. Egy este aztán férje nem jön haza. Deborah-t anyósa tájékoztatja: Eli elhagyta.

Eli családja igazán nincs meglepve. Deborah egyébként is problémás partinak számított. Apja mentálisan zavart, anyja pedig elhagyta a közösséget, ráadásul – lányán kívül mindenki tudja -, leszbikus. Ergo Deborah génjeiben hordozza az őrületet. 

Eli, nem mutatja, mert „az érzelemnyilvánítás a gyengeség jele”, de a maga módján szereti feleségét. Életében először és valószínűleg utoljára a sarkára áll, visszatér Deborah-hoz. A valamivel szabadabb légkörű Airmontba költöznek. Deborah-t hónapokig orvosok, pszichológusok kezelik. Az eredmény nem marad el: 19 évesen fiút hoz a világra.    

7_42.jpg

Airmontban valamivel lazábbak a mindennapok.

12_24.jpg

Deborah, Eli és fiúk. a mosoly csak a kamerának szól.

Kitörés és írói karrier

1_168.jpg

Deborah boldogan, felszabadultan Berlinben.

A házaspár nem együtt, hanem egymás mellett él. Deborah mentálisan egyre távolodik az ortodox közösségtől. Titokban angol irodalmat tanul a Sarah Lawrence College-ban. Jogosítványt szerez, hajat növeszt, az autóban mindig átöltözik, farmert hord! És fontos elhatározásra jut: mielőtt fia betöltené harmadik évét, és megkezdődne a vallási nevelése, szakítani fog. Férjével, családjával és a haszidista közösséggel. Mindent vagy semmit. Tudja, középút nincs.  

9_32.jpg

A Sarah Lawrence College liberális légköréről ismert. A szöges ellentéte az iskoláknak, ahová Deborah korábban járt.  

Férje mindebből semmit sem lát. Az ortodox férfiak zárt világában él. Jóval több időt tölt velük, mint családjával. Amit észrevesz felesége szabadosabb életvezetéséből, azt inkább közömbösségből és lustaságból, mint liberális világszemlélete okán, de akceptálja. 

16_11.jpg

 Ortodox férfiak egymás között.

Deborah ekkor már önéletrajzi blogot ír álnéven az ortodox nők mindennapjairól, problémáiról és a tabunak számító szexualitásról. Elkészül az „Unorthodox” kézirata is. Egy kiadó rögtön ráharap. Így már anyagi akadálya sincs a menekülésnek. Ugyanis kielégítő jövedelem híján a válás után esélye sem lenne fiára. Az ultraortodoxokat elhagyó nők sokasága veszítette így el gyermekét. 2012-ben, könyve megjelenésével egy időben szakít korábbi életével. Fiával előbb New Yorkba, majd Berlinbe költözik, ahol ma is élnek. A kötet világsiker lesz. 2015-ben egy újabb könyv követi, amelyben az újrakezdés nehézségeiről ír.

Családja árulónak tartja; kitagadja. Szerintük csak az ortodoxok elleni hangulatkeltés volt a célja; Goebbelshez hasonlítják. A haszidisták által rettegett és minduntalan előrejelzett újabb Holokauszt felelősének kiáltják ki.

Habár az ultraortodox közösség és családja is kitaszította, Deborah továbbra is elsősorban zsidónak érzi magát. Sőt, vallási kérdésekben sincsenek előítéletei.

„Ha a fiam ortodox szeretne lenni, nem fogom akadályozni. A választás szabadsága a fontos. Ezt tagadják meg Williamsburgban. Ezért nem akartam, hogy a fiam ott nőjön fel.”

dscn5752.JPG

Petrus Szabolcs

 

A bejegyzés trackback címe:

https://konyvtacsko.blog.hu/api/trackback/id/tr9815595744

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

gyalogbaka 2020.04.08. 13:57:14

Először már azt hittem, hogy a blogger antiszemita. Zsidók mocskos szennyesét kiteregetni?
Normál esetben ezért kijár egy kiadós kiátkozás a társadalomból, meg 10 év agyonlövés 20 év kötéllel súlyosbítva, még az unokái is kukabúvárok lesznek.

Aztán megértettem:
"2) Elutasítják a cionuzmust. Még Izraelbe utazni is bűn. Minden évben felvonulást szerveznek Manhattanben, hogy a Zsidó Állam megsemmisítését követeljék "

Ez itten kérem zsidó belharc, és ez a kis szimpatikus csoport

„A XX. században azért lángolt fel Európában ismét az antiszemitizmus, mert a zsidók elfelejtették, hol a helyük. Sikeresebbek, gazdagabbak, tanultabbak lettek, mint sok goj. Érthető, hogy ők ezt nem tűrhették.”

merészelt eltérni a New York / Tel-Aviv tengelytől kötelezően elvárt irányzattól, annak ügyét nem szolgálják, sőt, a maguk jelentéktelen módján még keresztbe is tesznek neki.
Morgenthau, Warburg, Rotschild, Rockefeller, Wanderbilt, stb... A világ urainak elege lett belőlük, úgyhogy megindul a csoport befenyítése. Egyelőre csak a média támadja őket, de ha nem értenek a szóból... A bolsevik Mensevik párharc is belügy volt, és csak egy maradhatott.
Ezt a cikket már láttam itt korábban az indexen, mikor a könyv megjelent. Úgy tűnik nem volt elég a nézettsége. Most pedig jön a sorozat... Mert a nem megfelelően gondolkodó (másként gondolkodó, elhajló, reakciós)zsidókat a helyes irányba kell terelni, a tévelygőknek pedig megfelelő figyelmeztetés lesz majd. Talán. És ha nem, akkor még lehetnek belőlük mensevikek.

gyalogbaka 2020.04.08. 13:59:16

Kint van a hsz modul, de nem jelenik meg a kommentem... Mondjuk amit leírtam... Az lenne az igazán meglepő ha adásba menne.
O igen. A Cenznéneka zura. A Cenz ura.

gyalogbaka 2020.04.08. 14:00:09

@gyalogbaka:
Elnézést, a vádaskodásért, csak laggolt a blogmotor.

giovanni75 2020.04.08. 14:13:58

A filmet láttam, a könyvet nem olvastam, de azt tudom, hogy a film williamsburgi eseményei nagyrészt a könyv alapján készültek, a berlini eseményeket viszont a film alkotógárdája költötte hozzá. Ez meg is látszik. A haszid zsidó közösség és benne a főszereplők ábrázolása jó és hiteles, Berlinben viszont egy ideológiai koncepció adja a történet gerincét, ahol - minő véletlen - a ruppótlan, gyakorlatilag hajléktalan, az otthona pár km-es körzetét soha el nem hagyó, a külvilágról meglehetősen kevés valódi információval bíró fiatal lány, egy, a proresszív multikulti szivárvány szinte minden színét felvonultató közösségbe kerül, aki felkarolja, és ennek eredményeképp 1 héten belül, mindenféle előképzettség nélkül felvételt nyer egy neves berlini konzervatóriumba. Ugye, milyen szép? Kár, hogy nem igaz.

chrisred 2020.04.08. 14:21:02

@gyalogbaka: "Aztán megértettem:
"2) Elutasítják a cionuzmust. Még Izraelbe utazni is bűn. Minden évben felvonulást szerveznek Manhattanben, hogy a Zsidó Állam megsemmisítését követeljék "

A folytatásban benne van az ok is: "Nézetük szerint a messiás eljöveteléig a zsidóságnak diaszpórában kell élnie. Izrael Állam alapítása és fenntartása súlyos vétek az isteni parancs ellen, amely szükségszerűen példás büntetést, újabb Holokausztot fog eredményezni."

Olyan, mintha egy magyar a trianoni szerződés aláírását és a csonka Magyarország elfogadását a magyarság elleni bűnnek tekintené.

gyalogbaka 2020.04.08. 14:32:21

@chrisred: Mikor aláírták, az is volt. A yenkik már pakoltak, és mentek haza. Az angoloknak is elegük volt, a franciáknak is. Oroszország éppen égett a Lenini forradalomban. Magyarországon eközben európa legnagyobb hadserege állt fegyverben. EKKOR a vörös hazaáruló forradalmi kormány benyalva az antantnak aláírt feltétel nélkül, majd feloszlatta a hadsereget („Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!” Linder Béla 9 napig hadügyminiszter).
Majd a franciák pont végig masíroztak volna európán az angolokkal együtt a kimerítő vérontás után mert egy akármi nemzetecske ragaszkodik néhány határmenti faluhoz. Gerincet kellett volna mutatni, és megúsztuk volna egy jóval kisebb területveszteséggel, a VALÓDI nemzetiségi határok mentén. Gyáva népnek nincs hazája. Sajnos ezúttal nem ezen múlott, hanem azon, hogy a vörösök hátba szúrtak minket.
További forrásmunkaként ajánlom ennek a rendkívül szimpatikus zsidó üzletembernek a beszédét:
internetfigyelo.wordpress.com/2016/10/29/jo-ha-nem-feledjuk-benjamin-h-freedman-beszede-1961-washington-a-vilaghaboruk-eredete/

frikazojd · http://kocs.ma 2020.04.08. 14:42:41

"Mint minden vallási fanatizmus, a haszidizmus is fél a gondolkodó embertől; tanulás-, és tudásellenes." - mint a fidesz.

Örömhernyó 2020.04.08. 14:44:23

@chrisred: Izrael alapítását a szélbalos cionisták lobbizták ki elsősorban, ők csinálták a kibbutzokat. Aztán jöttek a szélsőjobbos nacionalisták is, akik terroristáskodtak akár saját állami vezetőik ellen is. Lásd Yitzhak Rabin meggyilkolása meg a palesztinok elleni terrorcselekmények, illegális telepépítések. Ők lobbiznak az amerikai kormánynál a sok milliárdos katonai és gazdasági segélyekért Izrael számára.

Ez a szatmári irányzat az elenyésző kisebbség a zsidóságon belül. Elutasítják Izrael állam létét, ezzel a háborúkat, a palesztinok elnyomását is közvetve. Ez azért figyelemreméltó. Pedig hát anyagilag nekik nem lenne rossz dolguk Izraelben sem és ugye a többségi zsidó állásponthoz (legyen zsidó állam) csatlakozásra elég nagy volt a nyomás a Holokauszt után, de ők kitartanak a hitük, meggyőződésük mellett. Nem minden zsidó cionista (nacionalista) tehát. Még a vallásosak közül sem. Régimódi életet élnek, de 200 éve szinte mindenki így élt, a keresztények is, az asszony helyre volt rakva, szülte a gyerekeket és otthon volt.
Nem olyan ritka ez Amerikában. Az amish-ok, mennoniták is így élnek, csak nem New York-ban. Róluk is szóltak már szenzációhajhász könyvek, filmek. A mohamedánokról is (A lányom nélkül soha, Not without my daughter), mert egy átlag mohamedán családban is így vannak leosztva a szerepek. A brit muszlimok gyerekeinek jó része iskolába se járhat, csinálnak valami home school-t, ahol valójában nem tanulnak.

Most az amish-ok és mohamedánok után az ortodox zsidókra is rácsodálkozik a világ, hogy így élnek... Egy csecsemőnek minden vicc új. Egy magyar családban se volt nagy liberalizmus 200 éve.

Örömhernyó 2020.04.08. 14:48:29

@gyalogbaka: A Károlyi-kormány eresztette szélnek a katonákar. A vörös hadsereg verte vissza a csehszlovákokat. A románokkal már nem bírt. Ez lett a vége. Ki is avászkodott be Budapestre a románok farvizén? Horthy. A végén még sikerült Sopront megszerezni, amit szerintem a soproniak ma már bánnak.

Örömhernyó 2020.04.08. 14:56:10

@chrisred: Vannak magyarok, akik a magyarság rövidlátásáért járó büntetésnek tekintik Trianont. Nyilván baloldaliak.
De Trianonnak már akkor megágyaztak, amikor magyar nemzet még nem is volt. A török kiűzése után behívták, beengedték az oláh, szerb, tót parasztokat a Felvidékre, az Alföldre, Erdélybe, aztán ezek már nem integrálódtak soha a kialakuló magyar nemzetbe. Mert a birtokosoknak munkaerő kellett, mindegy, hogy az magyar vagy szlovák volt. A magyarok nem nagyon szólhattak bele, hogy a Habsburg-hű uraik a szomszédjukba egy román falut telepítettek. Aztán 150-200 évvel később ezek a nemzetiségiek inkább az újonnan létrejött nemzetállamaikat választották, Magyarország ellen fogtak fegyvert.
Sok magyar baloldali a magyar politikusok rövidlátását látja Trianon mögött, a nemzetiségek erőszakos magyarosítását. Egyik nagyapám is az 1900-as évek elején lett magyar, vett fel magyar vezetéknevet. Persze egy szerbnek, románnak vagy szlováknak az 1800-as évek végén már hiába adtak volna kedvezményeket, őket akkor már áthatotta a saját nacionalizmusuk.

gyalogbaka 2020.04.08. 15:01:08

@Örömhernyó:
Ha a hadsereget nem eresztik szélnek, akkor a sebtiben felállított vörös hadseregre szükség se lett volna, mert elpicsáztuk volna mindkettőt. Éppen hazajöttek katonáink a bukaresti kirándulásról. A Románok nem mertek volna emberkedni, még elpicsázni se kellett volna őket. Csak azért volt olyan nagy az arcuk, mert látták hogy a vörösök alatt káoszba fullad az ország. Magyarországot megkímélte a háborús pusztítás. Romániát nem. A csehszlovákokat megkímélte ugyan, de a magyar királyság ellen nem lett volna sok esélyük.

Proud Mary 2020.04.08. 15:05:58

@chrisred: elfogadni bűn is trianont.

Proud Mary 2020.04.08. 15:08:27

@Örömhernyó: egy tőzsgyökeres soproni nagyon büszke erre. azok a "soproniak" fikázzák ezt, akik a gengszterváltás utáni nyitás után költöztek be.

aluf 2020.04.08. 15:23:45

Egy gojban sose bízz meg, ez kimaradt a kommetekből.

gyalogbaka 2020.04.08. 15:39:09

@aluf: Nincsen ezzel a kijelentéssel semmi bajom!
Viszont azzal se legyen senkinek problémája, ha én azt mondom, hogy:
"Egy zsidóban sose bízz meg"

Sultan 2020.04.08. 15:48:05

Olyan mint egy kis Észak-Korea New-Yorkban. :)

Szaracén 2020.04.08. 16:06:15

A könyv nagyon rajta van a bakancslistámon.
A cikkhez illusztrációként használt óbudai zsinagóga az EMIH kezelésében áll. Az EMIH szintén egy haszid mozgalomból, a Chabad Lubavics mozgalomból fejlődött ki, az ő központjuk is Brooklynban van, de nem olyan szigorúak az előírásaik, mint a szatmáriaknak, nem utasítják el a cionizmust és nem tartják a holokausztot az Örökkévaló büntetésének.
Az EMIH-ről mindenképpen el kell mondani, hogy bár híveik száma töredéke a magyarországi neológ hitközségek hívei számának, a kormány velük áll jó viszonyban. Az ő elképzeléseik szerint fog megvalósulni a Sorsok Háza projekt. Az EMIH és a neológokat tömörítő MAZSIHISZ viszonya feszült, az EMIH nem fogadja el a neológ rabbik által kötött házasságokat, betéréseket, kósersági igazolásokat. Mivel Izrael állam sem ismeri el a neológiát, ezért Izraelben csak az EMIH által kiállított házasságlevelek és zsidósági igazolások érvényesek.
A helyzetre nagyon igaz a régi zsidó vicc: Egy zsidó hajótörést szenved és egy lakatlan szigetre vetődik. Amikor évek múltán rátalál egy hajó, azt látja, hogy emberünk két zsinagógát is épített a szigeten. Kérdik tőle, mire való a két zsinagóga. Ó, az egyikben megtartom a szombatot, hálát adok az Örökkévalónak, hogy megmentett. És a másik? A másikba be nem tenném a lábam semmi pénzért!

mentorosh lecsó 2020.04.08. 16:38:44

A második képen azt hittem Amy-t (Mayim Bialik) látom az Agymenőkből. :)))
Takaros "szép", gömbölyded, zsidó kisleány... :)))

De a viccet félretéve !

Jahhh... Nem is akarom a viccet félretenni !
Soha nem értettem a vallási fanatikusokat, bármelyik valláshoz tartozzanak is.
A Talmud, Biblia, Korán és egyéb vallási szentiratok is tartalmaznak "emberi, józan paraszti észen" alapuló megfigyeléseket és tanácsokat. Engem a 99% "RIZSA" zavar amiket ezek köré kerítettek / költöttek.

Nem tagadom, ateista vagyok. Jómagam inkább Stephen Hawking "párolgó, fekete lyukában" hiszek, mintsem bármelyik vallás szigorúan egyirányú tanaiban.
És külön öröm számomra, hogy a feleségem és egyben gyermekeim anyja, világi kérdésekben jártas, tanult emberi lény!

chrisred 2020.04.08. 16:44:43

@Proud Mary: Vagyis most egy nem létező országban élünk?

Pierr Kardán 2020.04.08. 17:09:37

"Deborah, Eli és fiuk."

Nem semmi család :-)

aluf 2020.04.08. 17:13:43

Miért lettek a zsidók tanultabbak, sikeresebbek, gazdagabbak a XX. század első felében ? Nem ad választ a könyv. Másoknak kevesebb volt egy kerékkel vagy lustábbak, butábbak voltak?

erkölcsi hulla 2020.04.08. 18:11:03

Tetszenek ezek a haszidik. Mostantól nekik drukkolok a zsidó ágak között.
Rühellik a többi zsidót a gójokat, mindenkit. Nem tèrítenek, elvannak magukban. Respect.

zsurzsenka 2020.04.08. 19:00:20

@aluf: Mert összetartottak és ha boldogulni akartak más lehetőségük nem volt. Egy tanulatlan, semmit nem tudó zsidót be sem engedtek a város kapui közé az előző századokban. De ha már kereskedett, értett valamilyen hasznos szakmához, akkor bejutott. Ha pedig le akarta gyűrni a konkurenciát, akkor a jónak, nagyon jónak kellett lennie. Kétszer, háromszor annyit kellett letenniük az asztalra, mint egy nem zsidónak. Ennek pedig meg is lett az eredménye. Szerintem. Ezt a fokú összetartást kellene megtanulnunk, nekünk, gójoknak is. Azt azért még hozzátenném, hogy ez egy erős általánosítás, mindenhol vannak rohadt szőlőszemek is.

chrisred 2020.04.08. 19:20:35

@aluf: Mert a paraszti társadalomba beleszületve ezekre mind nem volt lehetőség.

aluf 2020.04.08. 19:30:55

Egy hozzászólásra válaszolva: A zsidótörvények után a paraszti társadaloban élőket képezték át orvosokká, ügyvédekké, Weiss Manfrédekké, Richter Gedeonné vagy Pick Móriccé? Esetleg a galiciai jövevények /Raffay Ernő/ dollármilliokkal jöttek és lehetőleg német-francia-angol nyelvtudással?

tökmind1niknév 2020.04.08. 19:44:46

magas labda, nem bírtam kihagyni:
" A piros, az ördög színe tabu."
És az a szép dzseki a szerzőn a siratófalnál:)

aluf 2020.04.08. 19:46:49

Amig a 320 milliós USA-ban csinálják a műsort és pénzük is van hozzá addig látványosság. A 9 milliós Izraelben egy-másfél millós ilyen társaság nagy teher. Nem akarnak katonák lenni reál tárgyakat tanulni, járvány esetén a karantén szabályokat betartani. Hasonló córesz mint az arab kisebbség.

Gonoszgólya 2020.04.08. 20:01:30

Idióta VALLÁSKÁROSULT állatok.
Mind az aki egy elképzelt mesealakban hisz és nem magában, majd annak a maga által teremtett mesealaknak a képzelt törvényei alapján éli az életét.
Barmok.

kuksi 2020.04.08. 20:12:51

A lényeget kiemelve: "haszidista" - azt hiszem, hogy magyarul hászid (mn és főnévként is hászid, -ok). Az óbudai zsinagóga nem chábád Lubavics? Nem értek hozzá, csak a pontos meghatározás miatt kérdezem.
Egyébként Deborah Feldman + Körber-Stiftung alatt egy nagyon érdekes beszélgetést láttam a youtube-on.

tökmind1niknév 2020.04.08. 20:26:00

tényleg, miből élnek new york közepén?

eisenics 2020.04.08. 21:19:27

@mentorosh lecsó: Bocs, nem kötözködés, miért mondja valaki, aki nem hisz Istenben, hogy ő ateista. Ezt mások mondják rá (akik, valszeg hisznek benne), de neked miért kéne tagadnod azt, ami szerinted nem létezik? Ezzel - akaratlanul is - Isten létezését sugallod, pedig nem ez a szándékod.

Pipas 2020.04.08. 21:57:53

A "vallási fanatizmus" megtévesztő fogalom. A fanatizmus definíciója az, hogy nyilvánvalóan képtelen dolgokban hisz valaki és semmiféle érv ettől nem képes eltántorítani.

" A valóság figyelmen kívül hagyásával, merev - indokolatlan - ragaszkodás egyes eszmékhez, elvekhez. A fanatikus embert nem lehet meggyőzni arról, hogy amihez ragaszkodik, az nem ésszerű. A fanatikus ember ingerülten elutasítja az ellentétes véleményt, s saját álláspontját képtelen módosítani."

Azaz mindenki, aki vallásos az egyben fanatikus is. A legtöbb vallásos ember maga is büszkén hirdeti, hogy a hitében semmiféle érv, semmiféle racionális magyarázat nem ingathatja meg.

Ezek az emberek azt hiszik, hogy a világegyetemet varázserővel teremtette egy nagyhatalmú lény, aki az ő saját, közeli jóbarátjuk és azt akarja, hogy úgy éljenek, ahogy azt ő eltervezte különben iszonyatos büntetésben részesíti őket. És azt állítják, hogy őket semmiféle magyarázat, észérv, vizsgálat, racionális magyarázat, tudományos érv nem fogja meggyőzni.

Tehát fanatikusak. Mindannyian. Minden vallásos ember. Mindenki, aki tényleg hisz valamelyik vallásban.

Pipas 2020.04.08. 22:02:01

@eisenics: "de neked miért kéne tagadnod azt, ami szerinted nem létezik?"

Hát ez azért elég egyszerű kérdés ám! Isten nem létezik, a vallás káros hatásai viszont léteznek.

Tegyük fel, hogy a szomszédod elhatározza, hogy te marslakó vagy és ezért egyelőre szemmel kell tartani téged, de lehet, hogy a jövőben, ha úgy adódik le kell gyilkolni téged és a családodat. Azt mondja figyel, aztán majd kiderül.

Te erre mit mondasz? Azt mondod, hogy "ehh, hiszen nem is léteznek marslakók, mi a csodának tagadnám őket, ha egyszer nem is léteznek?" esetleg mondjuk megpróbálod meggyőzni az embereket, hogy nincsenek marslakók és a szomszédodat nem kellene iskolaigazgatónak kinevezni?

Pipas 2020.04.08. 22:06:56

@eisenics: "Bocs, nem kötözködés, miért mondja valaki, aki nem hisz Istenben, hogy ő ateista. Ezt mások mondják rá"

Azért, mert az ateista pontosan ezt jelenti. Azt, hogy "valaki, aki nem hisz istenben".

Nem azt jelenti, hogy "tagadja isten létezését". A vallásos ember sem azt jelenti, hogy "valaki aki bizonygatja isten létezését", hanem azt, hogy "valaki, aki hisz isten létezésében".

A teista/ateista megkülönböztetés ilyen egyszerű, kitűnően használható lenne az istenhívő/hitetlen szópár is. Valaki vagy hisz istenben (mindegy melyikben) és akkor teista, vagy nem hisz benne, és akkor ateista. Nincs harmadik csoport, vagy hívő vagy, vagy ateista.

Na persze pillanatról pilllanatra, merthogy vannak emberek, akik ingadoznak. :)

Pipas 2020.04.08. 22:17:14

@aluf: "Miért lettek a zsidók tanultabbak, sikeresebbek, gazdagabbak a XX. század első felében ? Nem ad választ a könyv. Másoknak kevesebb volt egy kerékkel vagy lustábbak, butábbak voltak?"

A magyarok miért tanultabbak, sikeresebbek, gazdagabbak mint a cigányok? Amerikában miért sikeresebbek a fehérek mint a benszülöttek?

aluf 2020.04.08. 22:40:19

A zsidók annyival okosabbak voltak a magyaroknál mint a magyarok a cigányoknál?

eisenics 2020.04.08. 23:02:24

@Pipas: Én azt mondom, hogy "engem ne - egy általam téveszmének minősített tanból - vezessenek le az "a" fosztóképzővel, hanem én legyek a viszonyítási alap, legalább magamnak".
A következő kérdésre pedig: A középkorban két egszisztencia nem volt "biznisz": megesett nőnek és zsidónak lenni. Földjük nem lehetett, altalában alantas munkákat végeztek (ezek nagy részét a cigányok vették át tőlük a "zsidó emancipáció" után.
A városok kialakulása, az ipari forradalom, a francia forradalom aztán meghozták az időket, melyben kibontakozhattak. Bankok és pénzügyek, városi kereskedelem és minden amihez tanultságra volt szükség, mert ők ettöl kezdve tanultak "ezerrrel".
Ha egy földesúrnak jogi vagy penzügyi elintéznivalója volt, mindig volt a közelben egy "zsidócska"(Németh László), akihez fordulni lehetett.
Erre aztán jött a média, ahol a mai napig rendkívül jól érzik magukat.
Ez egyébként a hatalom nyerő struktúrája: Bank + Média.

Pipas 2020.04.09. 07:02:10

@eisenics: "engem ne - egy általam téveszmének minősített tanból - vezessenek le"

Nem abból vezetnek le. Amellett, hogy valaki ateista még egy csomó más is lehet.

nookedli 2020.04.09. 08:27:02

@gyalogbaka: A zsidók mind aberráltak több ezer éves belterjességük és több ezer éve elavult szemet-szemért felfogásuk miatt. A talmudjuk tele van olyan dolgokkal, amit 2 ezer éve is elítéltek. A zsidókat több tucatszor el akarták törölni a föld színéről, mert mindenkor csak ártottak cselekedeteikkel a világnak. Mindennek oka van, annak is, hogy ki akarták irtani a zsidókat mindig. Ne a mostani agymosással foglalkozzunk, hogy szegény zsidókat mindenki bántja, hanem keressük ennek az okát és ez nem az előítélet, hanem az utóítélet, következtetés, önvédelem.
Ez is érdekes, ezek szerint Hitlert Isten küldte, azaz a jó oldalt képviselte. „Hitler Isten küldötte volt. Rajta keresztül büntette a zsidókat, mert letértek a helyes útról. Azért jött, hogy megtisztítson minket, hogy az asszimilálódott zsidókat eltüntesse a Föld színéről. Azokat, akik azt hitték, úgy élhetnek, mint bárki más, a kiválasztottságukat lemoshatják magukról. Miattuk bűnhődtünk mindannyian.” Én azt gondolom, hogy a zsidók ha megváltoznának, de nem fognak, akkor sem tudnák már most sem azt a sok pusztítást rendbe tenni, kompenzálni amit tettek. Még akkor sem, ha minden zsidó a világon rabszolgaként szolgálná a nem zsidókat, akkor sem tudnák jóvá tenni több ezer év pusztítását, népek kiirtását, gazdaságok tönkretételét és ezzel több millió ember elpusztítását. Palesztinokat is irtják a mai napig, a média elsikálja, az iszlamistákat, a palesztinokat állítják be rossznak. Izraelben semmi keresnivalójuk, ez is tény, de érdekel valakit? Messze van tőlünk... Ugye? De a zsidó fenyegetés itt van, köztünk élnek, nem tudunk róla, de napi szinten dézsmálják adónkat, tesznek érte, hogy rosszabbul éljünk.

Bogyó 2 2020.04.09. 08:28:55

@gyalogbaka: Ez marhaság. Trianonnál nem volt esély nagyin másra. Pl. Észak-erdélyre. Székelyföldre, a Csallóközre semmi. A románok a vasútvonalakat kapták határként az Arad-Szatmárnémeti vonalon, Csehszlovákiánál ragaszkodtak a Dunához. Ezen az se változtatott volna ha Horthy már Károlyi előtt átveszi a hatalmat és ha soha nem lett volna Tanácsköztársaság. Ugye, a kedves kormányzó úr se szállt szembe a románokkal, nem picsázta el őket véletlenül sem. Fura, de pont a Tanácsköztársaság sereg és hadvezetése ért el egyedül katonai sikereket a ránk támadó szomszédok ellen, miután véget ért az I. világháború. Ez nyilván nem volt jó pont Trianonban, lehet, hogy ezért még rosszabbul jártunk pár falut illetően, de a lényegen nem változtatott volna semmit, ha nem így van. A franciák a kisantant pártján álltak, s lehetett volna rosszabb is, volt itt horvát-szlovák korridorról szó, Pécs Jugoszláviához kerüléséről, Miskolc, Salgótarján Csehszlovákiához kerüléséről, román határról a Tiszánál.

nookedli 2020.04.09. 08:29:51

@chrisred: "Olyan, mintha egy magyar a trianoni szerződés aláírását és a csonka Magyarország elfogadását a magyarság elleni bűnnek tekintené." - ez így van! Ez az! trianon és izrael létrejötte szorosan összefügg.

Bogyó 2 2020.04.09. 08:31:35

@Örömhernyó: "De Trianonnak már akkor megágyaztak, amikor magyar nemzet még nem is volt. A török kiűzése után behívták, beengedték az oláh, szerb, tót parasztokat a Felvidékre, az Alföldre, Erdélybe, aztán ezek már nem integrálódtak soha a kialakuló magyar nemzetbe. Mert a birtokosoknak munkaerő kellett, mindegy, hogy az magyar vagy szlovák volt. A magyarok nem nagyon szólhattak bele, hogy a Habsburg-hű uraik a szomszédjukba egy román falut telepítettek. Aztán 150-200 évvel később ezek a nemzetiségiek inkább az újonnan létrejött nemzetállamaikat választották, Magyarország ellen fogtak fegyvert."

Pontosan.

turpir 2020.04.09. 08:31:48

Kb akkor olvastam a könyvet, amikor megjelent. (Angolul kaptam meg egy New Yorkban élő és dolgozó - a témában nem érintett - családtagomtól). Ezt követően 1 évvel látogattam New Yorkba, és a könyvben szereplő helyszíneket is bejártam, amennyire lehetett. Természetesen ez egy igen kis százalékát tükrözte a könyvben szereplő világban. Így is megdöbbentő volt az élmény, pl. a gyereküket vásárlás céljából az utcán babakocsiban tolva + kézenfogva + kézenfogva sem, csak terelve, szinte futva közlekedő fiatal (sapkás, kendős), szemüket lesütő nőkről. A gyerekek szerencsére vidámak voltak, akár anyjuk mellett, akár a tanórák közti szünetben a zsúfolt iskolaudvaron játszottak. Férfiakat alig láttam, felbukkant egy-egy, majd sietve belépett egy házba, és becsapta maga után az ajtót.
A könyvet mindenképpen érdemes elolvasni, ha valakit érdekel ez a téma . A Netflix által forgalmazott filmbeli történet szerintem egy tündérmesére hasonlít, sok "jó" emberrel, akik legyőzik a "gonoszt". (A férj nem tartozik a gonoszok közé.) A könyv írója nem ragaszkodott ahhoz, hogy a könyve 1:1-ben kerüljön megfilmesítésre.

Bogyó 2 2020.04.09. 08:33:28

@tökmind1niknév: Jó, de a szerző nem haszid. Nem minden zsidónál tabu a piros.

Andy73 2020.04.09. 10:25:44

Köszönöm az ismertetőt, nagyon érdekes. Főleg így húsvét táján elgondolkodtató, talán ezért is került most az indexre.
Ami a hölgyet illeti, sajnálom, hogy végül egyedülálló anya lett belőle, még ha sikeres is. Az ismertetés alapján a férje talán hajlott volna a változtatásra, egyszer még el is költöztek ezért. Tehát talán együtt is megoldhatták volna a problémáikat, és egy család maradhattak volna.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.04.09. 10:28:04

Iránba is meghívják képviselőiket rendszeresen az Izrael ellenes konferenciára. Egyébként Iránban is élnek zsidók...

Egon Krenz 2020.04.09. 10:31:10

@Örömhernyó: 'Az asszony helyre volt rakva' muháháhá ez jó

gyalogbaka 2020.04.09. 11:31:52

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK:
"Egyébként Iránban is élnek zsidók... "
Egen. És jól érzik magukat. Volt is annak idején sértődés belőle, mikor Izrael meghívta őket, hogy jöjjenek,csatlakozzanak az új ország felvirágoztatásához, de nekik jó volt ott. Most is bármikor szabadon távozhatnának, az Irániak nem tartóztatnák őket, sőt, valószínűleg még segítenének is csomagolni.

sakkosfx 2020.04.09. 12:49:18

Az átverős nép, minden népet átver vagy legalább meg próbálja világuralmi törekvéseinek érdekében a cionizmus parancsára! Minden országban jelen vannak, talán csak Venezuellában nem, mert ők elhajtották hazájukból a zsidókat! A bosszú sem maradt el lásd csőd! Átkozhatjuk a Hasburg házat, mert a nyakunkra telepítette őket kölcsönök fejében! A Hasburg ház is beltenyészet volt így nem volt eszük átgondolni tetteiket! És a határon túli magyaroknak sincs, mert elmennek szavazni, pedig, ha itt élnének ők is élvezhetnék a fideszes átveréseket! Ki emlékszik még az első nagy átverésre és soha nem lesz vége, ha rajtuk múllik!

Andy73 2020.04.09. 13:14:39

A kommenteket átnézve jónéhány erősen antiszemitát láttam, amelyket a a moderátor idővel talán kiszűr. Általában véve vallási és etnikai témában kockázatos kommentelési lehetőséget adni, mert rendre megjelennek a vallásgyalázó és/vagy rasszista kommentelők. Ez egyébként igaz a keresztény témájú blogokra is, a Szemléleknél például nincs is kommentelési lehetőség.

Az ilyen kommentek többnyire nem méltóak válaszra, de azért a következőkön el lehetne gondolkodni:

Magyarországon a Holokauszt előtt az orvosok kb. fele zsidó volt, akik rengeteg embert meggyógyítottak, mégis sokukat deportáltak és megöltek, a családjukkal együtt, köztük kisgyerekeket is. A gyógyszerészek között is nagyon sokan voltak, köztük pl. Richter Gedeon, a mai legnagyobb magyar gyógyszergyár alapítója, aki arra tette fel az életét, hogy a betegeket gyógyszerekkel lássa el, és aztán a nyilasok a Dunába lőtték, sok más ártatlan zsidóval együtt.
Ma is sok zsidó orvos van szerte a világon, többek között New Yorkban is, akik a járvány frontvonalában küzdenek a betegek életéért.
A zsidók a tudomány területén is nagyon sokat tettek a világ fejlődéséért, Einstentől kezdve sok más Nobel-díjason át, rengeteg kevésbé ismert kutatóig.

Pipas 2020.04.09. 13:54:33

@Andy73: "vallási és etnikai témában kockázatos kommentelési lehetőséget adni, mert rendre megjelennek a vallásgyalázó és/vagy rasszista kommentelők."

Ó, igen. Mert aki tanulmányozza a történelmet, az láthatja, hogy mindig abból volt gond, hogy lehetett szabadon kommentelni a vallást. Amikor tabu volt, amikor egy szóval sem lehetett rosszatt mondani a vallásokra, akkor mindig öröm és boldogság volt.

Jött valami főpap, vallási vezető, megmondta, hogy ráfaragtál, mert add oda a pénzedet, csináld amit ő mond, aztán mivel nem lehetett bírálni a vallást szépen azt csinálta mindenki, amit a papok voltak. Évszázadokon keresztül volt ilyen öröm és boldogság. Ezt az időszakot ma is úgy emlegetjük, hogy "sötét középkor".

"Magyarországon a Holokauszt előtt az orvosok kb. fele zsidó volt"
Ó, igen. Aminek a következménye a "numerus clausus" volt, aminek az indoklásában leírták, hogy már gyakorlatilag lehetetlen bejutni az orvosi vagy a jogi egyetemre egy gojnak, mert meglátják a fejét a szóbelin és repül, hogy a lába sem éri a földet.

Persze én nem tudom, hogy mi volt, nem voltam ott, honnan is tudnám. Ezért aztán csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy "az orvosok fele zsidó volt" dolgot azért többféleképpen lehet értelmezni.

Amúgy itt egy rész az indoklából:

"Budapest székesfőváros orvosainak 2225 főből álló – valamennyi orvost, tehát a köz- vagy magánszolgálatban álló orvosokat is magában foglaló – létszámában 1494, vagyis 67,2% a zsidó."

Vidéken kicsit alacsonyabb volt az arány, de az a "körülbelül fele" inkább "több mint kétharmada".

Pipas 2020.04.09. 13:57:04

@Andy73: "a Szemléleknél például nincs is kommentelési lehetőség."

Igen, és a szemlélek blogon ezért aztán nagy megnyugvással és elégedettséggel tudnak hatalmas marhaságokat leírni a szerzők. Anélkül, hogy bárki szembesítené őket azzal, hogy micsoda butaságot terjesztenek.

Pipas 2020.04.09. 14:02:36

@Bogyó 2: "Tanácsköztársaság sereg és hadvezetése ért el egyedül katonai sikereket a ránk támadó szomszédok ellen, miután véget ért az I. világháború. "

Visszafoglalták a felvidéket is kikiáltották a szlovák tanácsköztársaságot. Szóval ja, értek el katonai sikereket, de kinek?

aluf 2020.04.09. 15:01:17

Lássuk sorban: Ami Trianont illeti Magyarország egy vesztes háború része volt ami kb. 10 millió halottal, megrokkanttal, tetemes kárral járt. A vesztesek mindig fizetnek. Nem kell háborúzni és ebből nem tanult Horthy kormánya sem. Ami a nagyszámú orvosokat illeti a nemesek is tanulhattak volna - ügyvédnek is - de egy "úr" inkább akart lenni katonatiszt, földbirtokos aki a kaszinókban veri el olykor a mások pénzét Persze egy orvos a zsidó is a köznek használ lásd Salk vagy Sabint mert nélkülük még a néhai USA elnök FDR is lébénult.

gyalogbaka 2020.04.09. 15:51:39

@Andy73: Nem is értem miért...
Olasz maffia életművét felemlegetni: - Hja hát igen, az olasz maffia már csak ilyen.
Ír maffia vívmányait felemlegetni: - Hja kéremszépen ezek az ír maffiózók már csak ilyenek.
Zsidó származású elkövetők által létrehozott gazdasági bűnszervezet által elkövetett cselekményeket felemlegetni: - ANTISZEMITIZMUS!

Apaaaa! Mi az a globalizmus?
Az kis mózes, amikor mi kicsaljuk a gójok pénzét
És mi van ha ők ennek nem örülnek?
Na édes fiam, ezt hívják antiszemitizmusnak.
Forrásmunka a vicchez:
mtdaportal.extra.hu/books/kazar_foldon.pdf
www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/tarnopaa.htm
A második link írója életfogytot kapot mert merte leírni azt ami akkor megfigyelhető valóság volt.
Érdemes megfigyelni a zyidó lelkivilágot. és tanításukat. Mielőtt bárki belémkötne, nem látom ezzel a problémát, de ha nekik szabad, akkor legyen már szabad nekem is!
A vallásos zsidókat a rabbinikus nevelés szerint kicsi koruktól arra nevelik, hogy ők különlegesek(übermensch). Minden más népfajzat, bárki akit nem zsidó anya szült, az nem ember, lélek nélküli állat(untermensch). Mivel nem személy, nincs lelke, ezért az ilyen ellen bűncselekményt elkövetni nem lehet, hiszen nem személy, nem érez, csak egy lélek nélküli ruhában járó állat. Amíg ezt egy olyan közösség teszi mint a fenti cikkben leírt, aki elvonul a maga kis szegletébe, addig engem nem érdekel. A probléma a kultúrával van. 1000 évnyi keresztény egyházi pogánytalanítás után a magyar még mindig emlékszik Tündérszép Ilonára, és az ősi legendákra, habár 50 évnyi kommunizmus és 20 évnyi globalizmus olyan pusztítást okozott, amire még nem volt példa, de a kultúra és a hagyományok tovább él.
Ugyanígy él tovább a zsidó néplélekben a rabbinikus tanítások öröksége kiirthatatlanul. Legyen nekik. De akkor nekem is.
Javaslom kísérletképpen elolvasni a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei című állítólagos koholmányt, majd az abban leírtakat összehasonlítani a világ jelenlegi állapotával, különös tekintettek az elmúlt 100 év eseményeinek tükrében.
Legalább röhöghet egy jót a nácikon, mekkora marhák hogy ezt a koholmányt képesek komolyan venni.
Kísérő irodalomnak tudom javasolni az 1984-et és az Állatfarmot Orwell -től, valamint a Szép új világ -ot Huxley-tól.
Valamint ha már zsidóknál tartunk, hadd ajánljak két rendkívüli zsidó írót, illetve műveiket:
Saul Alinsky-től A civil szervezkedés ábécéje címá zsebkönyv/füzet.
Ez az ember egy megveszekedett zseni. Nem lenne szabad olyan embert érettségire engedni aki ezt nem olvasta. Az író minden egyes szava igaz. Szerintem nem volt tisztában azzal hogy mit ad ki a kezéből, de kiadta, hogy az isten áldja meg érte, már csak az idiótákat kellene rávenni hogy elolvassák és okuljanak belőle.
A másik kötelező könyv az Atlas shrugged/Veszett világ - Ayn Rand tollából.
1000 oldalnyi gazdasági science fiction kegyetlen tanulsággal. Mindenkinek kötelezően el kellene olvasni. Kis részlet angolul:
youtu.be/u-T0ey0IKDA
És abból a nagyon szarul megcsinált filmből egy rendkívül jól sikerült részlet:
youtu.be/9K2RSGHCPoM
A veszett világ formálta a világképemet jelenlegi formájába. Lásd a két youtube link fentebb. Propertarianism and reciprocity. Tulajdon szentsége, és viszonosság. Ez nem a paraziták sportja, és az ember könnyen lesz náci, mikor a megfelelő politikai érdek úgy kívánja, hogy rásüssék ezt a bélyeget.
Mert a parazita mindig ordít hogy világfájdalma van, és a világ összes pénze nem elég hogy elégedett legyen, és "varázsszavakat" kiabál bárkire aki rá mer mutatni parazita voltára. Pl: Náczirasszistafasiszta, soviniszta, bármi olyan szó, ami működik. Amerikában jelenleg a nemi erőszak vádja a menő, bármelyik politikusnak erőszakvádak tucatjain kell átverekednie magát, amikről aztán kiderül hogy nulla, a vádaskodók pedig soha semmilyen büntit nem kapnak. Most éppen Bident vádolta meg valami félhülye tyúk, hogy évtizedekkel ezelőtt megujjazta. Eddig valahogy nem jutott eszébe...
Nézd meg kit nem szabad kritizálni és megtudod kinek kezében van a hatalom.

Pipas 2020.04.09. 16:16:08

@aluf: "Lássuk sorban: Ami Trianont illeti Magyarország egy vesztes háború része volt ami kb. 10 millió halottal, megrokkanttal, tetemes kárral járt. A vesztesek mindig fizetnek."

Ausztria is a vesztes oldalon ált mégig területeket kapott, amiket magyarországtól vettek el. Szóval az elméleted itt meg is dőlt.

"Nem kell háborúzni és ebből nem tanult Horthy kormánya sem."

Mint ahogyan az egész világ nem tanult belőle, mert utána nem sokkal jött egy ún. második világháború. Szóval ez a "nem tanultunk belőle" egy üres gúnyolódás, semmi több.

"Ami a nagyszámú orvosokat illeti a nemesek is tanulhattak volna - ügyvédnek is"
Tanultak is, de nyilván nem voltak olyan sokan. A probléma nem az volt, hogy nem akartak a nemesek orvosok lenni. Ez megint csak egy gűnyos kis sértés, nem lehet komolyan venni.

"Persze egy orvos a zsidó is a köznek használ"

Nem egészen ez volt a helyzet. Akkoriban az egészségügy nem úgy nézett ki, hogy mindenkinek adott az orvosi ellátás, minden orvos az utcáról betérő betegeket gyógyítja. Itt vannak az arányok:

"a) Az 1429 főből álló hatósági orvosok között keresztény 1321, zsidó 198, vagyis 13.9%;

b) a kórházi és egyéb gyógyintézeti orvosok 1940 főből álló országos létszámában nem zsidó 1592, zsidó 348, vagyis 17.9%;

c) a társadalombiztosító intézeti és vállalati orvosok 965 főből álló országos létszámában nem zsidó 810, zsidó 155, vagyis 16.1%;

d) a magánorvosok 3948 főből álló országos létszámában nem zsidó 1797, zsidó 2151, vagyis 54.5%."

Szóval azok az orvosok nem a "köznek használt", hanem azokat gyógyította, akik megfizették.

gyalogbaka 2020.04.09. 16:18:57

@Andy73:
Térjünk egy kicsit vissza az előző hozzászólásomban írt apró témához ami a:
"Ugyanígy él tovább a zsidó néplélekben a rabbinikus tanítások öröksége kiirthatatlanul. Legyen nekik." Amikor arról beszéltem, hogy minden egyes gyermek fejébe születésétől fogva beleverik: A zsidó az különleges.

Legyen nekik. Sőt, a saját szempontjukból teljesen igazuk van. Mert minden egyes csoportnak kutya kötelessége a sajátjait kiemelt előnyben részesíteni mindenki és bárki más előtt, és azzal sincs semmilyen probléma, ha más nyomorára oda se bagózik, főleg ha semmi köze hozzá hogy a másik miért van nyomorban. Mert hosszú távon ez a siker titka.
Nekem csak azzal van problémám, ha ez nekem tilos.
Mert a cionizmus az egy faji alapokon épülő rasszista, önsorsjavító, a saját túlélésüket középpontba helyező ideológia. És ezzel nincs semmi probléma.
Mert ez a saját szempontjukból a legelőnyösebb.
Nekem azzal sincs problémám, hogy 70 éve tömegesen irtják az arabokat. Mert ha az arab/zsidó konfliktusról van szó, akkor ellenségem ellensége nem a barátom. Hadd csinálják.
Viszont ÉN mint faji europid igencsak nehezményezem hogy az ugyanilyen jellegű faji önsorspropagáló szervezetek errefelé be vannak tiltva/agyonkorklátozva. Mert bár ideológiailag nem értek velük egyet, attól még nekem a hungaristák és neonácik vonulgatása nem fáj, mert magyarokat látok, akik a magyar jövő előremozdítását tűzték ki célul maguk elé. És ha ez valakinek nem tetszik, akkor hadd idézzek egy baloldali szellemi nagyságot:
"El lehet menni az országból! El lehet menni!"
Gyurcsány Ferenc
És igaza volt.
Sőt tovább megyek, vállalom hogy egy valakinek kifizetem az utikültségét Tel-Avivba, amennyiben vállalja, hogy onnan soha de soha többé nem jön vissza Magyarországra, és lemond a Magyar állampolgárságáról, ha már egyszer nem érzi magát magyarnak.
Éljenek a zsidók!
IZRAELBEN!

aluf 2020.04.09. 16:34:37

Pipas: Az orvosok arányát a kb 6% lélekszámhoz érdemes viszonyitani. Hatósági feladatokat zsidók kivételesen többnyire kikeresztelkedést követően kaphattak.
Igy kaphattak csak korábban kinevezést miniszterek is. Hazai Samu, Vázsonyi Vilmos. A korábbi hadseregben lévő orvosokról megfeledkeztél
Ausztria terület vesztését a Habsburg birodalom méretéhez lehet viszonyitani. Lényeges figyelembe venni, hogy a 1912 évi népszámlálásnál - a zsidókat nem számitva - a magyar népesség kisebbségben volt, mig az osztrákoknál más statisztikai adatok voltak. lényeges volt a magyarok nemzetiségi politikája is. Ami a két világháborút illeti a kezdeményezők szinte azonosak voltak, csak Ausztria már a III. birodalom része volt.

Örömhernyó 2020.04.09. 16:38:33

@Andy73: Az orvosi, pénzügyi, színészi, rendezői, jogi, újságírói pályákat a zsidók jórészt kisajátították régen. Ennek eredményeként ezekre a területekre nem nagyon juthatott be nemzsidó. A protekció működött erősen, ez szúrta az emberek szemét. Az egyik nem vérszerinti rokonom a kommunizmus alatt lett orvos, paraszti családból származott. Elmondása szerint a 60-as, 70-es években is rettenetesen erősen működött a zsidó protekció, zsidó orvosdinasztiák nyomták a gyerekeiket orvosira, minden klinikán volt egy-két befolyásos zsidó orvos, egyetemi KISZ-ben is képviseltették magukat, pártolták a saját fajtájukat.
Nem a zsidók az egyetlen ilyen nép. Dél-Kelet Ázsiában a helyi kínaiak einstandolták a pénzügyi, orvosi, üzleti, kereskedelmi pályákat. Ezért ha valami válság van, akkor az indonézek elmennek a kínai negyedbe és pogromot csinálnak. Csak erről Európában nem nagyon tudnak.
Kínában is egyes etnikumokat kipécéztek a történelem során. Például a dolgos, takarékos, összetartó, de másoktól elkülönülő Hakka etnikumot rendszeresen irtották a kantoniak.

@aluf: A kaszinóban mulató magyar dzsentri egy kommunista toposz. Nyilván volt ilyen is, Mikszáth írt ilyenekről, de azért a fővárosi kávéházakban gyülekező, kezüket dörzsölő, haszonleső, lumpoló zsidó hírlapírók, színészek, rendezők, szerkesztők, költők is egy létező jelenség voltak.
Ma meg vannak magánhelikopterrel repkedő NER-bárók, közbeszerzéseken hízó okosba' számlázó, visszaosztó üzletemberek, 20% a nevem polgármesterek, csókos trafikosok és romkocsmák homályában züllő belpesti bölcsészek. Minden korban voltak ilyen alakok, akiket mindenki megvetett.
Nyugi, a régi dzsentrik közt is volt normális. Mondjuk az ükapám.

aluf 2020.04.09. 17:04:49

Talán itt van Trianon oka. 1910-ben /közzétéve 1912/ a magyarság aránya 48% volt.

E szerint a magyarság aránya 1900 óta az egész Magyarbirodalomban 45'4°/0-ról 48'i°/0-ra szökött, tehát már megközelíti az abszolút többséget ; a magyarságon kívül csak a ruthének, horvátok és az »egyéb« alatt összefoglalt kisebb nemzetiségek aránya növekedett 1—1 tizeddel, a többi nemzetiségeké ellenben többé-kevésbbé visszaesett. Leginkább csökkent a németek aránya iri°/0-ról 9*8-re, a tótoké 10*5-ről 9-4-re. Magában az anyaországban még kedvezőbb a magyarság térfoglalása ; aránya 51-4°/0-ról 45*5-re nőtt tíz év alatt, a nemzetiségek arányszámai pedig az »egyebek« kivételével mind visszaestek vagy változatlanul maradtak. A magyarság térfoglalása tehát 3'i°/0, olyan nagy haladás ez, a milyenre még nem volt példa, mióta az anyanyelvet tudakolják

chrisred 2020.04.09. 17:24:27

@gyalogbaka: Én nem nagyon emlékszem arra, hogy mondjuk Bugsy Siegel tetteinek emlegetésekor bárki is antiszemitizmusról beszélt volna.

gyalogbaka 2020.04.09. 17:28:48

@chrisred: Nem. Ezeket megünnepeltetik a gójokkal, és kultuszt emelnek személyük köré:
lekvaresjam.blog.hu/2020/03/26/hires_zsido_gengszterek

aluf 2020.04.09. 17:37:45

Ami az "urak" és az orvoslást illeti úgy szólt a fáma egy úr nem fog más seggébe nyúlni. A mai doktor is inkább vérvétellel vizsgálja a prosztatát.PSA vizsgálat.

gyalogbaka 2020.04.09. 20:00:59

Ideje fürödni! Brooklynban nyilvános egészségügyi mosdatás.
9gag.com/gag/aGgWwA0
Ahoz képest hogy Indiában gumibotozzák a népet, kifejezetten olcsón megúszták.

Pipas 2020.04.10. 00:01:13

@Örömhernyó: "Az orvosi, pénzügyi, színészi, rendezői, jogi, újságírói pályákat a zsidók jórészt kisajátították régen. Ennek eredményeként ezekre a területekre nem nagyon juthatott be nemzsidó. A protekció működött erősen, ez szúrta az emberek szemét."

Igen, ezt írtam én is. Bizonyítandó, hogy azért két oldala van a dologban, mert persze, sok volt a zsidó orvos meg tanult ember, de azért abból azt kihozni, hogy "mert szorgalmasak voltak" elég gáz.

Azon örömködni, hogy két-három ezer ember el tudta, el volt hajlandó végezni az orvosi egyetemet elég gáz. Valójában a magyarok is akartak az orvosira járni, és amikor csináltak egy olyan törvényt, hogy minden nemzetiségnek jusson már hely, akkor öt generáción keresztül gyalázták őket miatta.

chrisred 2020.04.10. 06:55:11

@chrisred: Szerintem nem kezelik másképp, mint mondjuk Al Caponét.

chrisred 2020.04.10. 07:04:17

@aluf: Volt ilyen jelenség, a harmincas években is, aztán főképpen 45 után. Lásd a vidéki lelencgyerek Apró Antalt, aki megkapott egy elkobzott zsidó ingatlant.

chrisred 2020.04.10. 07:11:00

@Pipas: Ez nem szorgalom, hanem életmód kérdése. A XIX. században, amikor a hivatásos értelmiségi szakmák kialakultak, a városokban alig éltek magyarok, a hivatalnoki és vállalkozói középosztály réteget svábok és zsidók alkották. A magyarok felső rétegének, a földbirtokos dzsentriknek nem volt szüksége arra, hogy szakmát tanuljon, a parasztságnak meg módja nem volt rá, kicsiny gyerekkorától a földeken dolgozott, írni-olvasni se nagyon tanult meg.

Pipas 2020.04.10. 09:10:33

@chrisred: "A magyarok felső rétegének, a földbirtokos dzsentriknek nem volt szüksége arra"

Hát persze, a zsidól szorgalmasak voltak, értelmiségiek, orvosok meg minden. A magyarok meg dzsentrik voltak, naplopók.

Mondjuk tőled nem vártam mást mint ilyen rasszista, primitív elképzelést. Az egész történelmet leegyszerűsíted a rasszista sztereotípiákra, mert miért is ne?

aluf 2020.04.10. 09:38:57

@Pipas: Bizonyára volt fizetőképes kereslet, mert különben éhen haltak volna a dokik. Mellesleg a hadseregben is voltak szép számmal olykor előzetesem kikeresztelkedésre ösztönözve. Ma is van paraszolvencia megjegyzem.

aluf 2020.04.10. 09:46:05

Az ország a zsidó vagyonok szabadrablására volt és van kitalálva. Legyen ingatlan, műkincs, gyár orvosi praxis, ékszer bankszámla. Zwack, Richter, Pick. A kormányfői vő éppen Weiss Manfréd Andrássy úti villáját alakítja saját elképzelésére. Az Apró villa nem kivételes.

Pipas 2020.04.10. 10:11:28

@aluf: "Ma is van paraszolvencia megjegyzem."

Okés, ennek mi köze van ahhoz, amit én írtam? Nagyon úgy hangzik, mintha kifogásokat keresnél az akkori magánorvosoknak. Nem kell. Semmi rossz nincs abban, amit csináltak. Nem haragszom rájuk, nincsenek negatív érzéseim velük szemben. Zsidók, nem zsidók, egy csepp harag sincs bennem irántuk, miért is lenne.

Amiért írtam az az, hogy nehogy már megpróbáljuk úgy beállítani, hogy a szegény zsidó orvosok Albert Schweitzerként kizárólag a közjót tartva szem előtt megpróbálták jobbá tenni az országot, a gonosz magyarok meg mindenféle erkölcstelen módon gáncsolták őket.

Nem, a dolog bonyolultabb ennél, több szempont is van, nem fekete-fehér, nem a jók és a gonoszak közti nagy mitikus harcról volt szó. Nyilván voltak gáz magyarok, nyilván voltak gáz zsidók, nyilván voltak önzetlen, a közjón munkálkodó magyarok és zsidók is, nyilván voltak megvezetett, becsapott emberek.

És nyilván az egy igazságtalanabb, rosszabb rendszer volt. Nemzetiségeket, vallási, etnikai kisebbségeket, a nőket abban az időben mindenféle hátrányos megkülönböztetés ért, nálunk is, külföldön is, mindenhol a világon. A hátrányos megkülönböztetés ellen pedig minden csoport úgy küzdött, ahogy tudott. A zsidók is, nyilván összertartottak, nyilván előnyben részesítették egymást, nyilván megnézték, hogy kit vesznek fel az egyetemre, hogy kihez mennek orvoshoz, hogy kit vesznek fel állásba.

A megkülönböztetés és az ellene való küzdelem zavarokat okozott, újabb sérelmeket, újabb megkülönböztetést, aminek a végén az egész társadalom lett a vesztese. Merthogy hiába lett volna valakiből zseniális orvos, ha egyszer nem állt módjában bejutni az egyetemre, állásba kerülni egy nagy kórházban.

De még egyszer, akkoriban mindenütt ez ment. Az USÁban csak pár évtizede szűnt meg a rabszolgaság, még generációkon keresztül szegregáció volt, még generációknak kellett felnőnie, amíg az első afrikai származású ember bejutott egy egyetemre, száz évet, amíg az első afrikai ősökkel rendelkező ember elnök lett. Svájcban még generációk nőttek fel, amíg a nők szavazhattak, az egész világon generációk múlva kezdték el emberszámba venni a nőket. A fejlett nyugaton még generációkon keresztül törvénybe ütköző volt a homoszekszualitás, angliában még a második világháború után is kémiai kasztrálásra ítéltek férfiakat homoszekszualitás miatt.

Nincs szégyenkezni valónk, mi sem voltunk rosszabbak, mint a világ. Igaz, jobbak sem.

Pipas 2020.04.10. 10:14:35

@aluf: "Az ország a zsidó vagyonok szabadrablására volt és van kitalálva."

Abban az időben bizony a magyarok vagyonát is elrabolták. A nagy villákat számontartod, de vajon hány paraszttól csikarták ki a földjüket? Hány cipész, asztalos, bádogos, fuvaros vesztette el mindenét? Hány polgártól, középosztályi értelmiségtől vették el a lakását, házát, megélhetését?

chrisred 2020.04.10. 10:21:53

@Pipas: Nem vártam mást tőled, mint hogy képtelen vagy egy egyszerű szöveget értelmezni. Szóba sem került, hogy ki szorgalmas és ki nem. Csak azt írtam, hogy a városi polgárság kénytelen volt szakmát tanulni a megélhetésért, a földbirtokos nemesség nem, mert mások dolgoztak helyettük. És mielőtt újból elővennéd a rasszizmus kártyát, éppen hogy a magyarok többsége dolgozott helyettük.

aluf 2020.04.10. 11:06:16

@Pipas: Kimeritő értekezést irtál. Lehetne folytatni a rohingyákkal és az indiai muszlimok ügyével is. A cikk az USA-ban élő ultraortodox zsidókról szólt és mint ilyen téma esetén akad kommentelő aki feltalálja az európai zsidókat és Trianont is. A csevej igy mellékvágányra megy. Most arról beszélünk éppen, hogy a XX. század első felében miért volt a kb 6% zsidóságból Magyarországon 30-50%(?)-ban ma oly kivánatos orvosi-ügyvédi szakmában zsidó. Ez hálás téma Raffay Ernő történésznek is aki szerint a Galiciából ideténfergő zsidók lenyúlták(?) az oly kivánatos szakmákat. Hogy miképpen sikerült a pogromok elől menekülő nincstelen zsidóknak erre nem ad választ. Az tény, hogy a ma divatos és alapos tanulást igénylő hivatásokat többnyire kerülte az "úri" osztály ők inkább katonatisztek akartak lenni vagy ha jogászok, orvosok lettek inkább az állami szektorban tevékenykedtek. A zsidóknak karrierjük érdekében gyakran kikeresztelkedtek. Egy másik hozzászólásodra megjegyzem 1945 után valóban mindent államosítottak ebben egységes volt a politika, de 1938-1944 között ez főleg a zsidókat érintette, igy tőlük a háború után már csak a maradékot vehették el. 1945-ben azzal kezdte a kormányzat és folytatta máig is, hogy kártalanitási igényt csak a kötelesrészre jogosultak terjeszthettek elő. Persze azok is csak ritkán kaptak valamit.

Pipas 2020.04.10. 15:18:45

@aluf: "menekülő nincstelen zsidóknak "

Hja, a nincstelen zsidók, a legendás nincstelen, kisemmizett zsidók. Akik idemenekülnek egy fillér nélkül. :D
süti beállítások módosítása