Szimatolás az irodalom világában

Könyvtacskó

Börtönben a világ közepén

Ultraortodox zsidók New Yorkban

2018. augusztus 02. - Szabolcs282

18_10.jpg

A vallási fanatizmusról történelmi kontextusban a katolikus egyház, napjainkra gondolva pedig az iszlám jut elsőként eszembe. Pedig minden vallásnak megvannak a fanatikusai. A judaizmus sem kivétel, habár ez elől - rosszul értelmezett filoszemitizmusból – jobbára homokba dugtam a fejem. Deborah Feldman megrázó önéletrajzi kötete, az „Unorthodox” tudatosította bennem, hogy zsidó vallási csoportok is ugyan úgy belegázolhatnak az emberi méltóságba, mint a szélsőséges katolicizmus és iszlám követői.

2_105.jpg

Az írónő...

3_69.jpg

... és bestsellere.

Deborah Feldman (1986) a világ közepén, New Yorkban, egyszersmind teljes izolációban, a metropolisz Williamsburg nevű városrészében nőtt fel. Brooklynnak ezt a negyedét csak az East River és 2-3 kilométer választja el a lüktető Manhattantől. A 200.000 lakó fele, az ultraortodox zsidók mégis egy párhuzamos valóságban élnek. Többségük a haszidizmus szatmári irányzatát követi. A vallási iskola neve magyar gyökereire utal: egy Holokausztot túlélő, majd New Yorkba kivándorolt szatmárnémeti rabbi alapította. Az elnevezés az átlag magyarnak mégsem mond semmit. Pedig tudjuk, kik ők. Hozzátartoznak minden zsidónegyed utcaképéhez: XIX. századi hagyományt követve a férfiak sötét selyemkaftánt, prémkalapot, fehér harisnyát, fekete lakkcipőt, valamint hosszú pajeszt és szakállt viselnek. A nők parókával, illetve kendővel fedik kopaszra borotvált fejüket; ruházatuk a váll, a csuklók és a bokák között mindent fed. Rendszerint feketét és egy-egy fehér ruhadarabot viselnek. A piros, az ördög színe tabu.

4_59.jpg

Ultraortodox zsidó család Williamsburgban. Már csak a lakosság felét teszik ki.

10_36.jpg

A városrész kiváló fekvése okán egyre felkapottabb.Megindult a dzsentrifikáció. 

13_19.jpg

A budapesti szatmáriak nemrég felújított zsinagógája Óbudán. Sokáig az MTV használta az épületet.

Már megjelenésük mutatja, hogy szélsőségesen konzervatív tanokat követnek. A haszidizmus (=jámbor) lényege, hogy az Isten iránti határtalan szeretetet nem csak a vallási előírások betartásával, hanem az egész életvezetéssel kell bizonyítani. Ez azonban nem jelent önmegtartóztatást; az Istent őszinte örömmel, tánccal-dallal kell szolgálni. Ez a furcsa tanítás különös, rituális szertartások sokaságát hívta éltre. Személyes konklúzióm: szívből kell jönnie az önsanyargatásnak, amit még nevén se szabad nevezni.

17_11.jpg

Szatmári zsinagóga. A nők csak elkülönítve, paraván mögött imádkozhatnak. A nagyhatalmú rabbit és a többi férfit csak a falba fúrt kis lyukakon keresztül láthatják. 

A XVIII. századtól Kelet-(Közép)-Európában született és népszerűvé vált irányzatot, a haszidizmust a Holokauszt után sokan kihaltként könyvelték el. A népírtást túlélt maroknyi haszidistának az USA-ba kivándorolva mégis sikerült életben tartania azt. Napjainkban – elsősorban a magas születésszám következtében – a leggyorsabban növekvő ortodox csoport.

A haszidizmus történelemszemléletében is szélsőséges:  

  • A Holokausztot Isten büntetésének tartják:

 „Hitler Isten küldötte volt. Rajta keresztül büntette a zsidókat, mert letértek a helyes útról. Azért jött, hogy megtisztítson minket, hogy az asszimilálódott zsidókat eltüntesse a Föld színéről. Azokat, akik azt hitték, úgy élhetnek, mint bárki más, a kiválasztottságukat lemoshatják magukról. Miattuk bűnhődtünk mindannyian.” – tanulja Deborah a williamsburgi zsidó iskolában.   

  • Elutasítják a cionuzmust. Még Izraelbe utazni is bűn. Minden évben felvonulást szerveznek Manhattanben, hogy a Zsidó Állam megsemmisítését követeljék – vajon csatlakoznak hozzájuk a palesztinok is? Nézetük szerint a messiás eljöveteléig a zsidóságnak diaszpórában kell élnie. Izrael Állam alapítása és fenntartása súlyos vétek az isteni parancs ellen, amely szükségszerűen példás büntetést, újabb Holokausztot fog eredményezni.5_54.jpgA szatmári zsidók Izrael elszánt ellenségei. 15_12.jpgUltraortodox zsidó, palesztin, két jó barát?!
  • A haszidizmus a vallások, kultúrák közötti párbeszéd helyett elkülönülésre, bizalmatlanságra nevel:

 „Soha ne bízz egy gojban! A kedvességük mindig álca. Mind gyűlöli a zsidókat, azok is, akik az ellenkezőjét hangoztatják.” – figyelmezteti nagyanyja Deboraht. „Különös érzés, hogy emberek milliárdjai utálnak, pedig még sosem találkoztunk” – gondolja zavarodottan a tizenéves lány.

  • A szatmáriak, akiket a williamsburgi keresztény templomok környékére vezet a dolguk, rá se pillantanak az istenházakra. Átmennek az úttest másik oldalára. Aki csak rápillant a gonoszra, a sátánnal kokettál – tanítja a vallásuk. Ha vallási (in)toleranciáról van szó, jegyezzük meg, hogy a judaizmus a kereszténységgel és az iszlámmal ellentétben nem térítő vallás. Másokat nem kényszerítenek a hitükre. Igaz, kapcsolatot sem akarnak más vallások követőivel. 6_43.jpgNem vegyülnek...
  • Deborah az iskolában aztán is megtudja, hogy az antiszemitizmusért a világias zsidók felelnek: 

„A XX. században azért lángolt fel Európában ismét az antiszemitizmus, mert a zsidók elfelejtették, hol a helyük. Sikeresebbek, gazdagabbak, tanultabbak lettek, mint sok goj. Érthető, hogy ők ezt nem tűrhették.”

Mindennapok egy ortodox családban

Deborah nagyszüleinél nevelkedik. Így nem csak a szatmári haszidistákon, hanem Budapesten született nagyanyján kersztül is kapcsolódik a magyarsághoz.

A kóser

A williamsburgi mindennapokat a szigorú vallási előírások uralják. A konyhában a kóser miden szabályát betartják. A nagymama fél életét főzéssel tölti, mert bizonytalan eredetű, kész, félig kész termék nem kerülhet Feldmanék konyhájába. Deborah ebben nevelkedik, mindent magától értetődőnek vesz.

„Hogy lehetsz zsidó, ha nem tartod a kósert?” – álmélkodik tizenévesen, amikor egy zsidó kislány „bizonytalan eredetű” csokival kínálja.     

A shabbat

A shabbat szent. Az előírások még akkor is megkerülhetetlenek maradnak, amikor Deborah férjével már az ortodox zsidók körében népszerű New York-i elővárosban, Airmontban valamivel szabadabb szellemben él. Terhessége alatt pechjére shabbatkor fogja el egy komoly rosszullét. Élet-halálról van szó, ezért a rabbik szerint is szabad telefonálni. Felhívja orvosát, aki azonnali vizsgálatot javasol. Kocsival kellene menni. De shabbat van! Deboráht mindez már rég nem érdekli. Férje viszont hezitál. Félti a felségét és a magzatot. De megláthatják a szomszédok?!

A gojok világa

A haszidisták izoláltan élnek; gojkkal nem szívesen érintkeznek. Minden kívülállóban potenciális veszélyt látnak. Nem érdekli őket, mi történik mikrokozmoszukon kívül. Deborah 15 évesen lát először újságot a nagyapja kezében. Még aznap egy rádió is bekerül a Feldman-háztartásba! 2001. szeptember 11. van…     

Világi könyv, zene, film – minden tilos. A szórakozás helye is a vallási közösség. A nők csak ott, férfiak jelenlétében és kizárólag egyházi dalokat énekelhetnek. A tinédzser Deborah egyszer, titokban mégis eljut egy moziba:

„Csak az első képkockák után eszméltünk rá, hogy nem egy rajzfilmre ültünk be. Megijedtünk. Hús-vér embereket nézünk a vásznon! Ez még nagyobb bűn.”

A mozizásn mérföldkő az életében. Egy thrillert néznek meg.

„Mégsem vagyok olyan rossz helyen Williemsburgban, ha ilyen mocskos és veszélyes a kinti világ” – gondolja először. Aztán rájön: „A veszélyekkel bátran szembenéző társadalom jobb, mint amelyik izolál, és elzár a tudástól, amely segítene a veszélyek legyőzésében.” 

Ezt a bátor szemlélet tükröződik az egész könyvön. Deborah nem egy meggyötört, menekülő nő, hanem önálló, határozott individuum. Mindennél fontosabbnak tartja a választás szabadságát, még a tévedés árán is. 

Az öltözködés

A gyerekekre még nem vonatkoznak olyan szigorú öltözködési előírások, mint az asszonyokra, de már sok az abszurd előírás. Deboráht egyszer tanítónője az igazgatónőhöz, ő pedig szigorú megrovással haza küldi:

„Nincs blúz a pulóvered alatt. Igazán tudhatnád, hogy kötött ruha nem érintkezhet a bőrrel.”

A nyelv

Napjainkban sok szó esik a nyelvtudás központi szerepéről az integrációban. A haszidisták is tudják, hogy nyelvismeret nélkül nincs társadalmi beilleszkedés és felemelkedés. Éppen ezért tiltják az angolt a beszédben és még inkább az írásban és olvasásban. A héber szent; a vallásnak van fenntartva. A jiddis a mindennapok nyelve. A világias, tisztátalan angol hivatalosan csak az iskolai nyelv-, és irodalomórákon kerülhet elő. A közösség vezetői féltik az újabb generációkat az angoltól:

„Az angoltudás olyan, mint egy lassan ható méreg. Aki szóban vagy írásban túl sokat használja, annak elsötétül a lelke; nem fogja hallani Isten szavát.” 

A tudás a bűn forrása

Mint minden vallási fanatizmus, a haszidizmus is fél a gondolkodó embertől; tanulás-, és tudásellenes.

„A túl sok tanulás megöli a lelket” – hallják a gyerekek a tanulás templomában, az iskolában. A williemsburgi haszidista lányiskolában nem is viszik túlzásba az oktatást. A vallási előírások biflázása, valamint a feleség-, és anyaszerepre nevelés állnak a középpontban. Deborah-nak ez kevés, de kilátásai nem túl rózsásak:

„Biztos nem tanulhatok tovább. Már a „felsőoktatás” szót is kicenzúrák a könyveinkből. Azt mondják, a tanulás nem vezet semmi jóra. A tanulás ez az első lépés a Williamsburgból kivezető úton, ami a szabadosság, az erkölcstelenség útja. A bűnök spirálja, ami egyre távolabb taszít Istentől.”

Deborah mégis többet akar tudni a világról. Egy tiltott helyen lesz törzsvendég: a New York-i közkönyvtár williamsburgi fiókjában! 

Az ortodox tanítók félelmei beigazolódnak. Ismeretei tágulnak, gondolkodni kezd. Kritikussá válik a megkérdőjelezhetetlenként hirdetett dogmákkal szemben:

„Angolul kezdem olvasni a Tórát. Hallatlan bűn. De érteni akarom, mi áll benne. Rájövök, Dávid nem volt olyan tökéletes, ahogy az iskolában tanítják. Elvesztem az ártatlanságom. Rájövök, a tekintély is megkérdőjelezhető.”  

Nő = a tisztátalanság és a bűn forrása

Az ortodox férfi tart a nőktől.

Nő = bűn

Ha megmutat valamit a tiltott testrészekből (ervah), tehát a váll, a csuklók és a bokák közötti területből, és egy férfit kísértésbe ejt, az „természetesen” a nő hibája. A hasonló argumentáció nem áll távol „felvilágosult” világunktól sem. Nem kellett volna kihívóan öltözködni, kacérkodni – reagálnak sokan nemi erőszak hallatán.  

Nő = tisztátalanság

Ciklusa alatt különösen szennyes. Ezért sok előírás és nem ritkán megalázó rituálé kapcsolódik a menstruáció utáni testi, és lelki megtisztuláshoz. A ciklus végén a rabbi 10 napon keresztül ellenőrzi, hogy a fehérneműn valóban nincs-e vérfolt. Ez után jöhet a mikve, majd a házas élet.

8_38.jpg

Rabbik tanulmányoznak egy felavatás előtt álló mikvét. A vallási előírásoknak megfelel, de a higéniával komoly problémák vannak.

Deborah a lelki és testi megtisztulás helyén, a mikvében először övsömört, majd hüvelyi fertőzések sorozatát szedi össze. Csodálkozunk? - nők sokasága csutakolja magát egy viszonylag kicsi, langy meleg vízű medencében. Ennyit a józan ész kontra vallási előírások közötti meccsről.   

Asszony lesz a lányból

Deborah kijárja a williamsburgi haszidista lányiskolát. 16 éves. A következő tanévtől már ugyanott tanít angolt. XIX. századi angol regényekre emlékeztető oktatási viszonyok. De a végzettség hiányának a közösség szempontjából semmi jelentősége. A vallási előírásokra és a házas életre nevelésre fókuszáló iskola amúgy sem ad államilag elismert oklevelet. Az angol pedig jelentéktelen tantárgy. Csak az utolsó évben, mint szükséges rossz szerepel a tantervben. Miért ne lehetne képzettség nélkül tanítani?!

Deborah boldog. Munkája van, világi tárgyat tanít. Szabadnak érzi magát.

Habár még titokban, de már lázadt. Mégis természetesnek veszi, hogy 17 éves korában a házasságközvetítő bevonásával nagyszülei választanak számára jövendőbelit. Nincsenek nagy túlzott elvárásai:

„Olyat szeretnék, aki nem szegi le szemérmesen a fejét minden nő, még saját nagyanyja társaságában is, aki engedi, hogy olvassak, hogy Manhattanbe metrózzak és ott utcazenészeket hallgassak.”

14_23.jpg

Kit rejt a fátyol? 

A választás a hat évvel idősebb Elire esik. Deborah élvezi a lázas készülődést. Egy ortodox nő se előtte, se utána nem kap annyi figyelmet, mint jegyessége alatt. Izgatottan várja az esküvőt és a házas életet. Izgalomra van is ok, mert a haszidisták nem ismernek tréfát, ha prüdériáról van szó. Nagyanyja szerint „az extra virgin nem olyan kifejezés, amit egy lánynak értenie kéne.” Pedig Deborah csak az olivaolajon olvasott felirat értelmére kérdez rá. A házasság előtt álló ortodox fiúk csak csoportos maszturbálás formájában találkoznak a szexualitással. Az ellenkező nem testéről semmit se tudnak. Deborah egyik barátnőjének a sürgősségi osztályon végződik a nászéjszakája. Az újdonsült férje összetéveszti a vaginát az ánusszal. A szülői prüdériát házasság előtti tragikomikus szexuális felvilágosító órák hivatottak ellensúlyozni:

„… a folyósó kis ajtóhoz vezet, ezen belépve a forráshoz (mekor) jutunk - mindezt demonstrálja is nekem, amint hüvelyk- és mutatóujjával kört formál, másik mutatóujját pedig ki-be mozgatja. Mégse értem. Hol ez az ajtó? A pisilőlyuk sokkal kisebb – félbeszakítom. - Nálam nincs ilyen ajtó – mondom idegesen. - Ami van, az pedig túl szűk. – Dehogy nincsen – nyugtat. Nem, tényleg nincsen – felelem, de kételkedni kezdek magamban. Lehet, hogy eddig nem vettem észre? – Meg fogod találni. Menj be a fürdőszobába, és keresd meg! – mondja. Akaratom ellenére engedelmeskedem. A mosdóba WC-papírt csavarok a mutatóujjamra, és kutatni kezdek a lábam között. Semmi.”

A nászéjszakán kiderül, tényleg probléma van. Egyrészt az eddig fiúk társaságában maszturbáló Elit nem izgatja fel eléggé a sötét hálószobában takaró alatt, hálóingben mereven fekvő Doborah. Másrészt az ara nyílása tényleg túl szűk. A behatolás nem sikerül. Deborah bizonytalan. Ez volt az aktus? – kérdi magától. Elitől nem meri. A férj pedig nem mond semmit, de másnap apjához fordul. Futótűzként terjed a hír a családban: A frigy nem lett elhálva. Hirtelen ez lesz az egyetlen téma egy közösségben, ahol egyébként az intimitásról beszélni bűn. Deborah elsüllyed szégyenében. Anyósa, anyja orvostól orvosig hurcolja. A kétségbeesés nagy. Még egy a goj specialistát is felkeresnek! Végül kiderül, Deborah vaginizmusban szenved; aktus előtt izmai görcsbe rándulnak, összeszűkítik a vaginát, fájdalmassá, illetve lehetetlenné téve a közösülést. Egy lelki okokra visszavezethető megbetegedést a Deborah nehezedő nyomás alatt kúrálni?! Hónapokig nem javul a helyzet. Egy este aztán férje nem jön haza. Deborah-t anyósa tájékoztatja: Eli elhagyta.

Eli családja igazán nincs meglepve. Deborah egyébként is problémás partinak számított. Apja mentálisan zavart, anyja pedig elhagyta a közösséget, ráadásul – lányán kívül mindenki tudja -, leszbikus. Ergo Deborah génjeiben hordozza az őrületet. 

Eli, nem mutatja, mert „az érzelemnyilvánítás a gyengeség jele”, de a maga módján szereti feleségét. Életében először és valószínűleg utoljára a sarkára áll, visszatér Deborah-hoz. A valamivel szabadabb légkörű Airmontba költöznek. Deborah-t hónapokig orvosok, pszichológusok kezelik. Az eredmény nem marad el: 19 évesen fiút hoz a világra.    

7_42.jpg

Airmontban valamivel lazábbak a mindennapok.

12_24.jpg

Deborah, Eli és fiúk. a mosoly csak a kamerának szól.

Kitörés és írói karrier

1_168.jpg

Deborah boldogan, felszabadultan Berlinben.

A házaspár nem együtt, hanem egymás mellett él. Deborah mentálisan egyre távolodik az ortodox közösségtől. Titokban angol irodalmat tanul a Sarah Lawrence College-ban. Jogosítványt szerez, hajat növeszt, az autóban mindig átöltözik, farmert hord! És fontos elhatározásra jut: mielőtt fia betöltené harmadik évét, és megkezdődne a vallási nevelése, szakítani fog. Férjével, családjával és a haszidista közösséggel. Mindent vagy semmit. Tudja, középút nincs.  

9_32.jpg

A sarah Lawrence College liberális légköréről ismert. A szöges ellentéte az iskoláknak, ahová Deborah korábban járt.  

Férje mindebből semmit sem lát. Az ortodox férfiak zárt világában él. Jóval több időt tölt velük, mint családjával. Amit észrevesz felesége szabadosabb életvezetéséből, azt inkább közömbösségből és lustaságból, mint liberális világszemlélete okán, de akceptálja. 

16_11.jpg

Ortodox férfiak egymás között.

Deborah ekkor már önéletrajzi blogot ír álnéven az ortodox nők mindennapjairól, problémáiról és a tabunak számító szexualitásról. Elkészül az „Unorthodox” kézirata is. Egy kiadó rögtön ráharap. Így már anyagi akadálya sincs a menekülésnek. Ugyanis kielégítő jövedelem híján a válás után esélye sem lenne fiára. Az ultraortodoxokat elhagyó nők sokasága veszítette így el gyermekét. 2012-ben, könyve megjelenésével egy időben szakít korábbi életével. Fiával előbb New Yorkba, majd Berlinbe költözik, ahol ma is élnek. A kötet világsiker lesz. 2015-ben egy újabb könyv követi, amelyben az újrakezdés nehézségeiről ír.

Családja árulónak tartja; kitagadja. Szerintük csak az ortodoxok elleni hangulatkeltés volt a célja; Goebbelshez hasonlítják. A haszidisták által rettegett és minduntalan előrejelzett újabb Holokauszt felelősének kiáltják ki.

Habár az ultraortodox közösség és családja is kitaszította, Deborah továbbra is elsősorban zsidónak érzi magát. Sőt, vallási kérdésekben sincsenek előítéletei.

„Ha a fiam ortodox szeretne lenni, nem fogom akadályozni. A választás szabadsága a fontos. Ezt tagadják meg Williamsburgban. Ezért nem akartam, hogy a fiam ott nőjön fel.”

dscn5752.JPG 

Petrus Szabolcs

A bejegyzés trackback címe:

https://konyvtacsko.blog.hu/api/trackback/id/tr2814008888

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Advanced Flight 2018.08.03. 00:06:48

Köszi, ez nagyon érdekes volt!

Metaaal 2018.08.03. 00:14:14

„Soha ne bízz egy gojban! A kedvességük mindig álca. „Különös érzés, hogy emberek milliárdjai utálnak, pedig még sosem találkoztunk” Aha.Nekik lehet.

czerka 2018.08.03. 02:19:28

Egy családi ismerősünk friss nyugdíjasként (akkor azt hiszem 55 évesen) felkerekedett és háztartási cselédnek állt egy magyar származású New York-i zsidó öregasszonynál (mondjuk nem ilyen haszid család volt, csak zsidók). Élete legborzasztóbb időszaka volt. Az zsidó vénasszony gyűlölte a magyarokat (de azért Magyarországról hozatták a cselédet, mert egy New York-i amerikai nem lett volna hajlandó minimális fizetségért és olyan bánásmód mellett dolgozni. Utálták a gojokat, kutyába vették a cselédet, nem volt szabadideje, minden percben megfigyelték és kritizálták a háta mögött, semmi se volt jó, amit csinált.
Nem is értem, miért gyűlölik sokan a zsidókat...
Nincs még egy olyan kirekesztő csoport, mint ők. Az iszlám egy borzalmas vallás, de aki betér, azt teljes jogú muszlimként kezelik.
Zsidóknál a vérvonal számít.

Pásztor Tibor · http://pasztortibor.hu 2018.08.03. 06:27:19

Ez a poszt alapvetően hibás, tudatlan, és még a minimálisan elvárható guglizás is hiányzik belőle. A szatmári zsidók nem egyenlők a haszidokkal, a Lajos utcai zsinagóga nem a szatmáriaké, Williamsburg sosem volt nettó haszid, és sokáig folytathatnám.

Pásztor Tibor · http://pasztortibor.hu 2018.08.03. 06:28:52

@czerka: egy ismerősöd mesélt egy zsidóról, te pedig ebből a teljes zsidóságra általánosítasz. Nice.

ⲙⲁⲭѴⲁl ⲃⲓrⲥⲁⲙⲁⲛ ҡӧⲍíró · http://bircahang.org 2018.08.03. 07:13:05

"Elutasítják a cionuzmust."

Ez csak a haszidok egy kisebb részére igaz.

"Még Izraelbe utazni is bűn."

Ez pedig a haszidok egy még kisebb részére igaz csak. Annyira nem igaz, hogy egy csomó haszid Izraelben él.

Kifejezetten Izrael-ellenes meg éppen nem a haszidok, hanem a haredik között van, a legszélsőségesebb a www.nkusa.org/ szervezet.

A nép fia 2018.08.03. 07:21:17

@Pásztor Tibor: Kérlek, akkor írd le,mi az igazság!

Piroska Ujhegyi 2018.08.03. 07:28:00

Igazi húgyagyú, beteg állatok. Kár, hogy a Tóra a sok tilalom mellett a szaporodást nem tiltja.

Judit Éva 2018.08.03. 07:36:10

@maxval balcán bircaman: Azt gondolom ez az egész cikk a cionizmus mellett foglal állást. Megkísérli szimpatikussá tenni az ateista zsidóságot, mert ha ellentételezésképpen bemutat valami "még rosszabbat", akkor a tudattalanunk képes elfogadóbb lenni a másikkal szemben. Miután gyűlölöm a "kollektív büntetés" eszközét, amely ebből a cikkből azért sugárzik, megjegyezném: a zsidóságot a vezetői miatt éri és érheti antipátia. Nem lettk ők sem okosabbak, sem szebbek, sem semmik ... csupán vezetőik olyan mértékben szívják el más társadalmak gazdasági erejét, hogy velük azonosítják az egyszerűen élő zsidóságot. Izrael állam létrehozása és annak USA általi felfegyverzése atommal és mindennel, óriási gazdasági potenciált is jelent számukra. Pontosabban: zsarolási potenciált. Amelyik térség nem "viselkedik rendesen", azok felé bátran beállítják atomtölteteiket és aztán "rendesen" fog viselkedni. Bush, Clinton, Obama ennek alávetették magukat. Reméljük Trump elnöksége alatt sikerül megfékezni Izrael államot és valami csendesebb, a normalitáshoz közelítő világba léphetünk vissza. Ahol pld. nem vágják naponta ezerszer a képünkbe, hogy "rasszista, fasiszta, antiszemita", bla-bla... hanem engedik a saját törvényeik szerint élni a nemzetállamokat. Ahol nem norma lesz a kisebbségekhez igazodni, hanem ki-ki megtarthatja saját idenditátását, kötődéseit, amikor a nő megint nő lesz, a férfi pedig férfi. Mert minden, társadalmakat, családokat szétverő ideológia, valljuk meg: a zsidó értelmiségi bugyrokban születik. Egyébiránt a haszidok tőlem élhetnek úgy, ahogy akarnak! Ha nekik jó, akkor legyen úgy. Ha ennek a hölgyikének jobb Berlinben, ám éljen ott. Csupán bennünket hagyjon mindenki békén. Ha katolikus vagyok, akkor az! Sziveskedjenek tolerálni azok, akik folyamatosan az én képembe fújják az igét: toleráljak minden kisebbséget és egyszer csak azon vesszük magunkat észre: a kisebbségek törvényi uralmat gyakorolnak a többségi, egészséges társadalmakon.

kasu 2018.08.03. 07:36:44

Minden vallási fanatikus egy szerencsétlen. Szegény gyermekeik!

rinoceros 2018.08.03. 07:55:18

@Pásztor Tibor: a poszter nem a téma szakértője, csak a könyvet olvasta, de ettől függetlenül valami azt súgja, hogy a könyv szerzője mélyebben ismeri az orthodox zsidó nők problémáit, mint te.
Három problémára viszont rávilágít a poszt:
1. A zsidóságon belül is vannak necces irányzatok. Tudom, hogy ezek a történelmi egyház kategóriájába esnek, és semmi gond sincs azzal, ha valaki szabad akaratából, önként veszi magára az általuk előírt kötelmeket, de ez azért ritka.
2. Megengedhetetlen, amit a gyerekekkel művelnek. Átmossák az agyukat, és gyakorlatilag elszigetelik őket a társadalomtól. Ha ezt egy modern szekta művelné, már rég rájuk törték volna az ajtót a hatóságok.
3. Mindezt a mi adónkból kapott állami támogatásból teszik.

DAnna 2018.08.03. 08:03:20

@Judit Éva: Ez a cikk egy könyvet ismertet és az íróját.

rnz 2018.08.03. 08:15:16

@kasu: Tökéletes, velős, rövid. +1

Varga Bertalan 2018.08.03. 08:18:14

@mildi: Mindenki "Troll", aki nem az Ön véleményét képviseli?

arncht 2018.08.03. 08:38:48

Erdekes vilag... csak en azt nem ertem, hogy egy vallas amelyik kifele azt kommunikalja, ilyen vagyok, fogadj el - kozben o maga meg elutasitja ezt a szemleletmodot. En ilyenkor nem is ertem, hogy varhatnak el mast, mint amit maguk is nyujtanak.

Krisztina Hankó 2018.08.03. 08:46:29

Érdekes. Engem az érdekelne, hogy vajon miből élnek?? Hiszen, ahogy a szövegből kivettem nem nagyon tartják a kapcsolatot a külvilággal.. A nők eleve nem dolgoznak, a férfiak idejéből pedig elég sokat kivesz a vallással töltött idő.

Make Valamit · http://make.blog.hu 2018.08.03. 08:49:04

tja, nálunk az embereknek maximum a 'Jákob rabbi kalandjai' ugrik be erről, márha nem kezdenek reflexből sorosozni.

Jossarian 2018.08.03. 08:52:23

Micsoda undorito fergek...

kommentes nikk 2018.08.03. 09:01:30

Teljesen beteges, viszont nem bántanak senkit, nem erőszakolják rá a hülyeségeiket a kívülállókra, szóval részemről rendben van a dolog.

Berelhetoreklamfelulet 2018.08.03. 09:06:53

Amúgy abba a medencébe nem lehet lecserélni a vizet vagy wtf?
Azt írja, hogy nem túl higiénikus, de ez így önmagába semmit sem jelent.

Shikkoku 2018.08.03. 09:09:33

Az összes vallás gusztustalan és ostoba. Mennyi remek gondolkodót veszít el miatta az emberiség. A vallás a kontroll eszköze. "Higgyen mindenki azt amit akar" persze ez tök jó, de mégis milyen ostobának kell lenni ahhoz, hogy csak azért elhiggy valamit mert a körülötted élők azt mondták, hogy úgy van.

Az ember nem is él, ha nem szkeptikus, ha nem kérdőjelezi meg a dolgokat, ha nem fejlődik.

Nem csoda, hogy szinte az összes vallás erőszakkal válaszol a megkérdőjelezésre. Mivel légből kapott alapokon nyugszanak.

A vallás menekülés a valóságból. Pedig helyette lehetne tenni is azért, hogy a valóság jobb legyen, hogy ne kelljen menekülni belőle.

A legtöbb ember csak azért hisz egy istenben vagy istenekben, mert a szülei is hisznek. Valahol valaki meg kitalálta azokat. Ez agymosás.

Nem azért kell jó embernek lenni, mert különben isten megbüntet. Hanem mert az a logikus. Logikus úgy bánni másokkal, ahogy én szeretném, hogy velem bánjanak. Logikus segíteni másoknak, ha rászorulnak, mert az előreviszi a társadalmat.

A vallások a dogmatizálással, csak egymás ellen fordítják az embereket.

Ez olyan dolog amire minden ember önállóan rájöhet, ha hagyják gondolkodni, illetve megtanítják logikusan gondolkodni.

A szélsőségesen vallásosaknál csak szembetűnőbb a dolog. De minden vallás agymosás. Nem bizonyítékokon alapuló világképet ültetnek a gyerekek fejébe, félelemre alapozva. (pl. kereszténység - pokolra jutsz ha nem úgy csinálod a dolgokat, vagy ha nem adja meg az utolsó kenetet a pap, stb.)

Egy félelmetes mesét hitetnek el valóságként, hogy betartsd a szabályaikat. Pedig ha logikusak a szabályok, logikus előnyei vannak, akkor önállóan is betartanák az emberek, szabad akaratukból.

Segna 2018.08.03. 09:11:59

@arncht: ez a baj a vallásokka, nem racionálisak. ;-)
Ésszel és logikával soha nem fogod őket érteni. Pl. Jézus tanítása, szeresd felebaratodat, ne ölj stb. és akkor ott az inkvizíció, a keresztes háborúk vagy a holokauszt tétlen szemlélése, de akár bmely háborúhoz való asszisztálás.
Ezeket, értsd a vallásosokat, vagy elfogadod, vagy kiröhögöd, leleked rajta.
Nem lenne ezzel semmi baj, ha mint az írónő is írja, valóban választás kérdése lenne, ha pl. a nagykorúság elérése előtt TILOS lenne csatlakozni bmely egyházhoz. Minden más szervezetnél ez előírás, ezeknél a mesügéknél miért nem?!
Nem vagyok zsidó ellenes v. antiszemita, hangsúlyozom, én minden vallási közösségre értem ezt.

ⲙⲁⲭѴⲁl ⲃⲓrⲥⲁⲙⲁⲛ ҡӧⲍíró · http://bircahang.org 2018.08.03. 09:12:47

"A Holokausztot Isten büntetésének tartják"

Ez általános zsidó nézet, nem az ultraortodoxok sajátossága.

A zsidó népet Isten védi, azaz ha az elenség sikerrel jár a zsidókkal szemben, annak egyetlen magyarázata: a zsidók bűnöztek, így Isten ideiglenesen levette róluk a védelmet.

Segna 2018.08.03. 09:14:08

Nagyon érdekes cikk volt, megkeresem ezt a könyvet!
Bátor vagy, hogy ilyenről mersz írni, ne vedd magadra az ostoba kommenteket.
A maxval féléket meg eleve cenzúrázd ki. Nyugodtan, senkinek nem fog hiányozni.

ⲙⲁⲭѴⲁl ⲃⲓrⲥⲁⲙⲁⲛ ҡӧⲍíró · http://bircahang.org 2018.08.03. 09:18:31

@Krisztina Hankó:

A New York-i haszidok között a fő foglatosság a régiséggel való kereskedés és az ékszerészet.

ⲙⲁⲭѴⲁl ⲃⲓrⲥⲁⲙⲁⲛ ҡӧⲍíró · http://bircahang.org 2018.08.03. 09:20:17

@Segna:

"maxval féléket meg eleve cenzúrázd ki"

Támogatom. Én is fel vagyok háborodva, miket írok. Ezért is sose olvasom el, amit írtam, hogy ne háborodjak fel.

arncht 2018.08.03. 09:31:03

@Segna: ez nem a vallasok, hanem az emberek tulajdonsaga :) maga a vallas legtobbszor nem rossz, csak amit raultetnek, es csinalnak a neveben. az embereknek meg az a vereben van, hogy irtani a masikat, hogy ez most nemzeti, vallasi, faji, stb alapon - reszletkerdes. ha az egyikben nincs elteres, majd rafogjuk a masikra.

ez a vallas szamomra rendben van, mert a kovetoi nem akarnak masokra rakenyszeriteni semmit. ami ellentmondasos, hogy a diaszporat hirdetik, mikozben keptelenek az alkalmazkodasra - igy mindenutt csak egy jo esetben megturt vkik lesznek, nem a tarsadalom reszei. ok ott elnenek a legjobban, ahol maguk lehetnek - vhol a vilag vegen, mint az amishok.

a zsidoknal vhol ironikus, hogy epp annak estek aldozataul - amit maguk is kepviselnek: kivalasztottnak hinni magadat, a masikak kirekesztese es lenezese. az aszimilalodott zsidok voltak ennek a legnagyobb karvallottai, ok ezen mar tulleptek, de megis ugyanugy megfizettek erte. es azt kell mondanom, hogy ennek nincs vege, ha totalis haboru jon, megint elo fogjak venni a vallas kartyat.

Urancityhero 2018.08.03. 09:35:10

A fundamentalista vallásos embernél kevés kártékonyabb állatfaj létezik.

Varga Bertalan 2018.08.03. 09:38:36

@Shikkoku: Sok beszédnek sok az alja. Ennyi butaságot már régen olvastam így egyben. Ön tehát nem vallásos - írása alapján - de nem is gondolkodó, mivel úgy tűnik nincs is mivel.

Judit Éva 2018.08.03. 09:39:02

@DAnna: Azt én értem kedves Anna. Egy könyv recenziója, elemzése során nem tilos "absztrakt" szintre emelni a konkrétat. Igen: konkrétan egy könyv, egy ember vagy igaz, vagy nem "élménye", de általában a zsidóság, pontosabban a zsidó vezetőknek Európára, a világ gazdaságára, a háborúkra-békékre .. mit ne mondjak: az élő fegyverként megjelenő szomáliai és Isten tudja honnan érkező feketék Euórpába hozatala kapcsán .. lehet álláspontja. Az én álláspontom az, hogy Izrael állam mesterséges létrehozatala, atommal való felfegyverzése óriási veszélyt jelent mindannyiunkra. A haszid zsidókra, a hétköznapi életünkben is ismert zsidó családokra, mert az emberek azonosítják a zsidó embereket Izrael állam folyamatos békétlenségével, a bankvilággal, a tőzsdével .. azzal, ami kifosztja a kisembert. És sajnos ezek a valós tények kiterjednek, projektálódhatnak olyan zsidó emberekre, akik ugyanúgy magyarok, lengyelek, németek, franciák .. tehát integrálódtak az adott nemzetállamokba. Értem, hogy a haszid-zsidóság szokásaival rémísztgetik az olvasót, de az Index egy liberális újság. Én azt "olvastam ki" a cikk megjelentetéséből: hogy "kiválosztottak" a zsidóság közül valakiket, akik iszonyatosan rémísztőek, pedig csupán úgy élnek, ahogy maguk élni kívánnak. A hölgynek nem tetszett, hát eljött közülük! Arra azért "jó" volt egy hétköznapi, mindennapos történetből készült könyvet bemutatni, hogy most éppen a "haszidok"-ra mutogassunk! És lám .. mennyivel szebb, jobb, kedvesebb, elfogadóbb, bájosabb, hétköznapibb .. az ateista zsidó ember, aki kellően liberális, imádja az "életet" .. gondolom: mélyen együttérez az LMBTQWZISY .. és mindenféle kisebbségekkel ... Megszabadult a közössége világos normáitól, szabályaitól, tehát olyan, mint bármelyikünk. Mégegyszer: az ateizmus vallás, veszélyesebb .. mint bármelyik más. Izrael állam létrejötte óta felfordult a világ fenekestül.

exterminador 2018.08.03. 09:47:24

Ami azt illeti, szívesen olvasnék valami hasonlót az amishokról is. Szerintem azok sem különbek.

exterminador 2018.08.03. 09:49:13

@Judit Éva: az ateizmus nem vallás, ezzel a fundamentalisták ámítják csak magukat.
Viszont valamennyi szervezett vallás mélységesen káros. Kivétel nélkül, mindet el kellene törölni.

Pásztor Tibor · http://pasztortibor.hu 2018.08.03. 09:52:35

@rinoceros: nem olvastam a könyvet, úgyhogy nem is vitatkoznék azzal. A posztot olvastam, abból viszont süt a tudatlanság.

És most nem is azon akarok lovagolni, hogy "haszidisták" nincsenek, ezt magyarul haszidoknak hívják, hanem azon, hogy a poszt írójának fogalma nincs arról, hogy a haszidizmus mi, hogy azon belül a szatmáriak egy kisebbség, hogy szatmári irányzatból is van kettő, amik nem egyformák, hogy Magyarországon nincs jelen szatmári irányzat, így az adónkból sem kapnak egy kanyit sem, az itthoni haszidok a lubavicsi közösség tagjai, ők működtetik a fent illusztrációként szereplő Lajos utcai zsinagógát is, nyitott, a társadalomra érzékeny társaság, akik járnak a Szigetre, Efottra, szerveznek fesztiválokat, zsinagógák éjszakáját, lehet hozzájuk elmenni csak érdeklődni is, Izraellel remek kapcsolatot ápolnak, ésatöbbi.

Vannak necces irányzatok? Persze vannak, csak éppen ez nem jellemző nemhogy a zsidókra, de a haszidokra sem. Ez egy marginális kisebbség, akikből általánosítni a zsidóságra kábé annyira korrekt, mint Ferenc pápán számon kérni az inkvizíciót.

virgo 2018.08.03. 09:55:49

@Shikkoku: Hát igen, és mind közül a legrosszabb az ateizmus nevű vallás ultraortodox változata

Pásztor Tibor · http://pasztortibor.hu 2018.08.03. 09:57:12

@Judit Éva: ez egy nettó antiszemita uszítás. Izrael előtt a világ nyugodt volt? Amióta Izrael állam létezik, például nem volt világháború, előtte kettő is. Visszaszorultak a járványok, kevesebb ember éhezik, sokkal többekhez jut el a tévé és az internet. (Remélem, érezni az iróniát, dacára annak, hogy ezek tények.)

Izrael állam biztos hátteret nyújt a világ zsidóságának, köztük a haszidoknak is, akiknek a nagy része nem Izrael-ellenes.

Sven Vip 2018.08.03. 10:06:53

@Shikkoku: Hú, de széttudnám szedni darabokra ezt a kommentet. :)

Sajnos nincs sok időm, úgyhogy csak pár gondolatébresztő:
"A legtöbb ember csak azért hisz egy istenben vagy istenekben, mert a szülei is hisznek." - Forrás?

"Nem azért kell jó embernek lenni, mert különben isten megbüntet. Hanem mert az a logikus. Logikus úgy bánni másokkal, ahogy én szeretném, hogy velem bánjanak."
- Tulajdonképpen, pont, hogy nem. Az evolúció azt követeli meg, hogy minden áron te legyél a legjobb, te élj túl. Ha ehhez az kell, hogy eltaposd a többit, akkor az kell. Szóval, nem, nem a logika követeli meg, hogy jó legyél másokhoz. Az tény, hogy nem is feltétlen a vallásosság szükséges hozzá. Egyszerűen mert a tudatos ember képes a döntésre, és a kiegyensúlyozott harmónikus életnek nem része, ha egy szemét vagy másokkal. Ellenben ha már szóba jött a logikusság, a kreacionizmusban sokkal több a logika. Itt van egy asztal előttem. Ezt megtervezte valaki. Rajta van egy laptop. Ezt is megcsinálta valaki. Pont az összetett bolygónk, meg az univerzum jött volna létre teljesen véletlenül, magától 1:10 a századikon eséllyel?

_most_ 2018.08.03. 10:11:19

Azt nem értem, hogy a 21. században még mindig hogy hihetik el emberek ezeket a vallási meséket, amikre nincs semmi bizonyíték.

gigabursch 2018.08.03. 10:11:26

Hmmmm...
Azért egy dolog biztos:
Akár haszid, ultraortodox, akár cionista, akár maximálisan beilleszkedett, a zsidó akkor is utálja a gójokat, eleve megveti őket és lenézi őket.
Itt maximum a mérték és a minőség más, az elv ugyanaz.

Mindenesetre köszi a könyvismertetőt.

2018.08.03. 10:13:27

@czerka: Az anyósom pedig élete legszebb időszakának tartotta, amikor Nagyváradon egy zsidó családnál szolgált.

ⲙⲁⲭѴⲁl ⲃⲓrⲥⲁⲙⲁⲛ ҡӧⲍíró · http://bircahang.org 2018.08.03. 10:13:56

@_most_:

A tudományra sincs bizonyíték, minden tudománynak vannak bioznyíthatatlan axiómái.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2018.08.03. 10:14:55

A könyv szerzőjének maximális elismerésem, óriási lelki bátorság és elkötelezettség kell ahhoz, hogy valaki ilyesmit meglépjen, le a kalappal.

Judit Éva 2018.08.03. 10:15:21

@exterminador: Mitől lennék én fundamentalista? Jószerivel pusztán annyit mondtam: abbéli meggyőződés és a világ arról való erőszakos meggyőzési kísérlete, hogy az ember kizárólag anyag; nem létezik lélek (ha igen, akkor az nem más, mint az agy által fehérjék, szinapszisok, ... tehát mind-mind anyag által keletkeztetett "kapcsolatok" terméke az érzés), nincs érzés, csupán anyag által előhívott "érzet" van, stb. stb. .. az már-már a vallással azonos fanatizmus. Ha ismeri a történelmet, nézze meg mekkora pusztítást végeztek az ateizmus nevében nem is olyan régen.

2018.08.03. 10:17:33

@A nép fia: Az, hogy vannak ilyen, meg olyan emberek. Egy-egy példából nem lehet, nem szabad általánosítani. Gyermekkoromban mindig azt hallottam, hogy mi, magyarok becsületesek vagyunk, még (az általam ismert) románok is így gondolták. No elég volt 1990 tavaszán találkozni ez első pesti vállalkozóval...

Judit Éva 2018.08.03. 10:18:54

@Pásztor Tibor: Hála Istennek: témánál vagyunk! Antiszemitizmus, rasszizmus, mégpedig a színtiszta formájában! Nem tudom kicsoda Ön Pásztor Tibor, de a sémáival kellene valamit kezdeni. Hamisak!

_most_ 2018.08.03. 10:19:37

@maxval balcán bircaman: a tudományban a bizonyítás a lényeg. Amúgy milyen axiómái vannak a fizikának, biológiának, kémiának? Ezzel szemben egyáltalán semmiféle bizonyíték nincs isten létezésere.

aPar aLyza 2018.08.03. 10:32:13

@Judit Éva:
"... az ateista zsidó ember, aki kellően liberális, ..."
Ettől kezdve furcsának tartom az álláspontját.

aPar aLyza 2018.08.03. 10:45:30

@_most_:
Az a bizonyíték, hogy nincs bizonyíték!

A tudomány mai állása szerint a bizonyítékok a tapasztalati úton beszerezhető adatokból felépített elméleti modell gyakorlati helyességét igazolhatóvá tehető eljárásokat és azok cáfolhatósága adja meg.
Tudományosan nem tudjuk bebizonyítani Isten létét, se pro se kontra.

Pásztor Tibor · http://pasztortibor.hu 2018.08.03. 10:49:28

@Judit Éva: köszönöm a jótanácsot, mindig érdemes megfontolni egy olyan embertől, aki tökéletes.

kekecke · http://szepkiselet.blog.hu 2018.08.03. 10:51:15

Nagyon jó, kedvet kaptam a könyvhöz! Szomorú, hogy az itt megnyilvánulók egymásnak esnek és burkoltan vagy nyíltan, de zsidóznak. :(

CSOKKI MÁLNA 2018.08.03. 10:53:04

@Krisztina Hankó: Izraelben pl. állami apanázst kapnak (a nem orthodoxok nagy örömére..), plusz vannak saját segélyező szervezeteik is. Gondolom a külföldön élőknek is jár valami pénz, különösen, hogy Izraelben nagyon nő az orthodox befolyás, a 14 év alatti gyerekek fele orthodox családból származik már..
Egyébként ha belegondolsz az ő életvitelükhöz nem kell túl sok pénz. Nem járnak szórakozni, nyaralni, többnyire nem kell autót fenntartaniuk stb.

martineden 2018.08.03. 10:55:51

@Judit Éva: Nem tudom, hogy egy velejeig antiszemita, mert tagadja, hogy antiszemita?

ⲙⲁⲭѴⲁl ⲃⲓrⲥⲁⲙⲁⲛ ҡӧⲍíró · http://bircahang.org 2018.08.03. 10:57:10

@_most_:

Minden természettudomány alapvető, de teljesen bizonyíthatatlan axiómája:
- van valóság,
- a valóságot képesek vagyunk érzékelni helyesen.

Emellett vannak egyes specifikus axiómái is egyes tudományoknak.

Szabolcs282 2018.08.03. 11:02:47

@Segna: Köszönöm. Volt már több írásom zsidóság-holokauszt témában. Itt még eddig nem is olyan szörnyűek a reakciók. Van sok érdemi hozzászólás, nem csak anyázás. Nekem egyébként alap, hogy minden irásomat névvel és arccal vállalom. Ez sajnos sok mocskolódóról nem mondható el.

Attilajukkaja 2018.08.03. 11:05:23

Nagyon érdekes írás. Köszönet Szabolcsnak!

@czerka:
"Nincs még egy olyan kirekesztő csoport, mint ők."
Talán csak a keresztény, főleg a katolikus uraságok. ;o)

goodjohnwin 2018.08.03. 11:36:09

A vallások, egyházak és a környezetszennyezés az emberi civilizáció legundorítóbb melléktermékei.

exterminador 2018.08.03. 11:37:32

@Judit Éva: azt hiszem, a vallásos fundamentalizmus a pusztítás terén erősen vezet.

kommentes nikk 2018.08.03. 11:48:24

@Sven Vip: "Itt van egy asztal előttem. Ezt megtervezte valaki. Rajta van egy laptop. Ezt is megcsinálta valaki. Pont az összetett bolygónk, meg az univerzum jött volna létre teljesen véletlenül, magától 1:10 a századikon eséllyel?" - az ilyen extraszánalmas vélemény írója csak ne akarjon szétszedni semmilyen más kommentet se, mert az idézett mondatok kb olyan agyi színvonalon mozognak, mintha azt mondanám, hogy a repülőt valaki biztos láthatatlan madzagon repteti az égen, mert az nem lehet, hogy fémből van és mégsem esik le. Te nagyon buta vagy, ami nem baj, csak ne reklámozd, mert kínos.

aPar aLyza 2018.08.03. 11:56:25

@maxval balcán bircaman:
"Minden természettudomány alapvető, de teljesen bizonyíthatatlan axiómája:"

A wikiből:
Az axióma olyan kiindulási feltételt jelent (például a filozófia ágaiban, vagy a matematikában), amit adottnak veszünk az érvelések során. Az axióma különféle okok miatt nem megkérdőjelezhető, megállapított alaptény, alapigazság.

Ebből levonok egy axiómát.

exterminador 2018.08.03. 12:06:48

@maxval balcán bircaman: birca, le kéne állni az LSD-ről...
Ha nincs valóság, akkor mi a fenének trollkodsz szét minden létező fórumot? Akkor semmi értelme az egésznek, hiszen csak illúzió az egész tevékenységed!

kommentes nikk 2018.08.03. 12:37:33

@exterminador: nekem egyre nagyobb a gyanúm, hogy a wmiki a birca egyik alteregója. Ő szokott ugyanis ilyen lehetetlen érvekkel előjönni, hogy a valóság sem valós bizonyíthatóan :))) Mellesleg aki így gondolja, azzal tényleg nem lehet vitatkozni, mert ezen a szinten már érvek sem léteznek, nincs mit mondani.

rinoceros 2018.08.03. 13:17:25

@Pásztor Tibor: elsőre is lejött, hogy ez a könyv a csúnya-csúnya szatmáriakról szól, akik nem azonosak a lubavicsiekkel.
Ugyanakkor az itt élők zöme nem venné fel a szerinted nagyon jó fej lubavicsiek által előírt életmódbeli kötelmeket, még annak ellenére se, hogy "járnak a Szigetre, Efottra, szerveznek fesztiválokat, zsinagógák éjszakáját, lehet hozzájuk elmenni csak érdeklődni is, Izraellel remek kapcsolatot ápolnak." A gondom az, hogy amíg ezt a magyar állampolgárok többsége lazán eldöntheti, azok a kölykök, akik beleszületnek egy lubavicsi családba, nem, és ezt a gyakorlatot a magyar adófizetők pénzéből támogatjuk. Arról nem is beszélve, hogy érthetetlen, miért kap pénzt egy olyan egyház/szekta, aminek nincsenek történelmi gyökerei Magyarországon, és számottevő magyar tagsága sem.

teéjesenmindegy 2018.08.03. 13:53:33

Milyen szép csaj. Ha nem mondja, sose gondolom, hogy zsidó. :D

Pásztor Tibor · http://pasztortibor.hu 2018.08.03. 14:08:03

@rinoceros: a magyarországi lubavicsiek igen nagy hányada nem haszid családban nőtt föl, hanem magának választotta ezt az életformát. Persze, ha valaki ebben nő föl, akkor nehezen lép ki belőle -- de ez kábé minden normális vallásra jellemző.

És örülök. hogy neked elsőre lejött, hogy a haszidok és a szatmáriak nem ugyanazok, de a szerzőnek magának nem, még mindig szatmáriként szerepel egy emihes zsinagóga a cikkben. Mondjuk te is erősen összemosod, amikor azt mondod, hogy erre nem kéne adópénzt adni, pedig amiket felhozol problémaként, azok nem jellemzőek a lubavicsiakra, más haszidok pedig nem kapnak az adóforintokból.

Történelmi gyökerek amúgy vannak, tagság meg pláne, olvass csak utána, nemrég jelent meg egy komoly kutatás a témában. Nyilván nem akkora az EMIH tagsága, mint a Mazsihiszé, de azt sem lehet mondani, hogy nem számottevő.

exterminador 2018.08.03. 15:16:16

@maxval balcán bircaman: nana, rossz megközelítés. Én vagyok a te agyszüleményed.

mbazs 2018.08.03. 18:38:44

@kommentes nikk:

Haha, nekem is egyből wmiki ugrott be :DD

CSOKKI MÁLNA 2018.08.03. 19:14:50

@gigabursch: Nem ritkán egymást is utálják. Izraelben egyre több a konfliktus az ultraorthodox és a cionista zsidók között. Pl utóbbiak péntek este mondjuk bulizni szeretnének, előbbiek szerint viszont már beállt a sabbath..Előbbieknek nem kell katonáskodni, utóbbiaknak 3 illetve 2 év a sorkatonaság..

Jakab.gipsz 2018.08.03. 23:31:29

Elolvasni egy könyvet és menten és zsidó-szakértővé válni, körülbelül csak annyira értelmes dolog, mint ha, a biciklizni-tudásról akarnánk tanulmányt írni.

Deborah elmagyarázta, szerinte, miért nem jó haszid zsidónak lenni.

Ti pedig csámcsogtok rajta,. az ateisták, első sorban az ateista-zsidók pedig röhögnek a markukba.

Segna 2018.08.04. 10:25:22

@maxval balcán bircaman: nem ezt írtam tanulj meg szöveget értelmezni. Neked ennyi is elég és NE válaszolj, nem akarok zuhanyozni, az olvasása után...

ⲙⲁⲭѴⲁl ⲃⲓrⲥⲁⲙⲁⲛ ҡӧⲍíró · http://bircahang.org 2018.08.04. 10:27:34

@Segna:

De, ezt írtad, édes ballibám... legyál legalább gerinces Soros-vitéz...

Segna 2018.08.04. 10:33:31

@arncht: de a vallás rossz. A ráépülő egyházak pedi intézményesítet formái az emberek irányításának. Az okorban bevált módszer, h a tudatlan, babonás jórészt még ösztönlény szinten lévő tömegekből várost, álamot, civilizációt lehessen építeni. A XXI. sz-ra, az iskolák és a tudáshoz való egyéb hozzáférési lehetőségek, teljesen feleslegessé tették már ezeket az avítt hatalomgyakorlási eszközöket.

Mikrobi 2018.08.04. 10:40:51

Sok újat tudtál meg az ortodox zsidókról. Pedig minden vallását komolyan vevő zsidó elutasítja a cionizmust, még Izraelben is. Az, hogy a holokausztot Isten büntetésének tartják, párhuzamban áll a teljes Ószövetséggel. A szenvedések a bírák korában, asszír fogság, babiloni fogság - ezeket mind az Isten büntetésének tartják. És abban is igazuk van, hogy a hitüktől eltávolodott, számító, anyagias zsidók miatt utálják az összes zsidót világszerte. Lehet itt antiszemitázni, pedig egy magatartást utálnak a zsidókban, nem magukat a zsidókat. Az antiszemitázás csak azoknak a zsidóknak a fegyvere, akiket a vallásukat gyakorló zsidók szégyellnek. Fel kéne végre ébredni és nem kéne megrémülni az antiszemita bélyegtől.
Amit a visszaélésekről írt Deborah, azok minden közösségben előfordulnak. Nem az ortodox zsidóság bűne, hanem egyes embereké. Valahogy a többi nő nem érzi rosszul magát közöttük, nem hagyja el őket, a gyermekeit, unokáit is így neveli. Az ortodox zsidóság megbélyegzése pár ember bűnei miatt ugyanolyan tévedés, mint minden zsidót utálni a bankárok és az izraeli apartheid kiszolgálói miatt.
A micvét meg nem mikvének kell ejteni, te sügér!
Hajrá zsidók! Isten szereti választott népét!

Segna 2018.08.04. 10:40:54

@Judit Éva: ezt hívják szalon zsidózásnak. Mármint amit te művelsz. Gondolom a cigányokról a románokról és az afrikaiakról stb. is tudnál hasonló buta közhelyekek és ordas és a politikai hozzánemértésedet szépen bemutató hülyeségeket írni. Féligazságok, hülyeségek és igazság morzsák keverednek az írásodban.
Akartam a végzettségedet is firtatni, de nem akarok személyeskedni, de azt sem akarom, hogy te magad is elhidd visszajelzés nélkül, hez oké, amiket írsz. Nem oké.

arncht 2018.08.04. 10:50:29

@Segna: rossz az, aki rossza teszi. Most mi rossz van abban, amit pl jezus tanit? Hogy ezt hatalmi jatszmakhoz hasznaljak, vagy eleve olyan vallast alakitanak ki, ami ezt a celt szolgalja, az mas kerdes. Egy kessel is keszithetsz etelt, es olhetsz embert. Ettol a kes rossz?

Ha ketsegbe esett helyzetben elveszed az emberek hitet, hogy lehet jobb... ezzel jot nem teszel, akkor fontos tamasz nekik a tuleleshez. A mai vilagban nehez megerteni, hogy miert van ra szukseg, sokkal konnyebb eletunk van, mint x szaz eve, de ez nem igaz a vilag egeszere nezve. Igy nem csoda, hogy a harmadik vilagban vallasosabbak az emberek.

Segna 2018.08.04. 11:00:48

@arncht: "Jézus" tanításai nem önmagukban állnak. Aki a mai világban talajvesztés után, egy nehéz helyzetében, egy kb. 2000 éves avítt szöveggyűjteményben keres vigaszt... na, arra lecsapnak a tanítás trjesztői, mint a keselyűk, és a szeretet nevében átveszik az irányítást az életében. Enyhébb esetben, csak a családjától, a barátaitól különítik el, és befolyásolják minden döntését, de ha peches, akkor olyan jézusi tanok hirdetőibe is belebotolhat, hogy elzárva és kisemmizve találja magát.
Ez a fajta szektaépítés érdekes, h csak a könyvek népeire érvényes...

Weißkopf 2018.08.04. 11:06:43

@Judit Éva: "Izrael állam folyamatos békétlensége": Izrael boldogan élne békében, ha a muszlim világ egy (jelentős) része nem Izrael elpusztítására törekedne. Ha a mohamedánok belátnák, hogy Izraelnek is van joga létezni, már régen kitört volna a közel-keleti béke.

arncht 2018.08.04. 17:00:00

@Segna: nem az a lenyeg, hogy mit tanitanak, hanem hogy hisznek vmiben. a tortenelemben volt egy csomo olyan idoszak, amikor baromi sz*r volt az elet, es ez volt nekik egyedul a tamasz, hogy legyen miert ertelme masnap is felkelni.

hogy ezt egyesek hatalom es penzszerzesre hasznaljak fel... csak egy eszkoz a repertoarbol, van meg ezer masik - de hogy ettol a vallas rossz?

amugy jezus alapveto mondanivaloja eleg idotlen, es barmikor megallja a helyet. nem kotelezo elfogadni, abban hiszel, amiben akarsz. ha semmiben, ma ezt is megteheted.

Almandin 2018.08.04. 18:48:04

@Pásztor Tibor: Nekem is ez jutott eszembe. Ez olyan, mint amikor egy külföldi turistát itt kirabolnak, és azt hiszi, minden magyar rabló.

Attilajukkaja 2018.08.05. 12:13:50

Az első kép alapján azt hittem, hogy az írónő Amy az Agymenőkből. :o)))

Make Valamit · http://make.blog.hu 2018.08.06. 09:51:43

@Attilajukkaja: a kiválasztott fajhoz tartozik ő is...

Attilajukkaja 2018.08.06. 10:23:10

@Make Valamit:
Ez nem is volt kérdés senki számára! :o)))
De akkor is feltűnő a hasonlóság.

Bicepsz Elek 2019.07.19. 17:54:47

Ilyen szelsoseges szektak vannak Amerikaban meg szerte a vilagban egy rakassal(Europaban az allamegyhazak/nacik/kommunistak stb. kicsinaltak oket). Mindenesetre a masik szelsoseg a Sodoma-Gomorra modell ami fele meg a tulzott liberalizmus visz el!!!

Attilajukkaja 2019.07.19. 18:31:49

@czerka:
"Nem is értem, miért gyűlölik sokan a zsidókat."
Egy állítólagos esetből kiindulva nyilván értelmes dolog kivetíteni a gyűlöletet egy egész nációra.
Szarházi magyarok, arabok és zsidók is akadnak bőven a világban. Én főleg ilyen magyarokkal találkozom nap mint nap, mégsem utálom az egész magyarságot.

György Zsanett 2020.04.13. 20:35:49

Helloo! Ennek a könyvnek megjelent a filmes változata is, azt hiszem az HBOGO-n lehet megtekinteni, ha alakit érdekel! :)
süti beállítások módosítása